A Afaceri

Consiliul Judeţean a rupt contractul de lucrări încheiat cu SC Protectchim SRL pentru proiectul „Mirajul Oltului”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a decis să rezilieze, cu efecte depline, contractul de lucrări încheiat cu SC Protectchim SRL pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. S-a reusit acest lucru fără conflicte și fără a fi nevoie ca vreuna dintre părți să mai apeleze la alte autorități sau la instanță. Motivul a fost unul cât se poate de întemeiat, fiind acela că firma constructoare a întârziat neacceptat de mult finalizarea lucrărilor. Astfel, acest important proiect pentru stațiunea Călimănești-Căciulata se află din nou în impas. „Președintele Consiliului Judetean Vâlcea și salariatii din cadrul aparatului de specialitate au efectuat o vizită în teren la amplasamentele Parc acvatic și Parcul de agrement Jiblea. In cadrul amplasamentului Parc acvatic s-a constatat și s-a consemnat lipsa în totalitate a personalului executantului și menținerea aceluiași stadiu de execuție. In acest context, s-au întocmit toate documentele justificative aferente executării în integralitate a garanției de bună executie, respectiv a sumei de 2,04 milioane de lei”, precizează Consiliul Judeţean Vâlcea. În conformitate cu Decizia nr. 1172/C4/1325 din 1 iulie 2016, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a admis excepţia lipsei competenţei de soluţionare a contestaţiei SC Protectchim SRL SRL formulată în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Vâlcea. Pe cale de consecinţă, aplicând dispoziţiile din Legea nr. 101/2016, conform cărora contestaţiile care nu intră în competenţa de soluţionare a CNSC sunt declinate de acesta, prin decizie, către instanţa de judecată competentă ori, dacă este cazul, către un alt organ cu activitate jurisdicţională competent, CNSC a declinat competenţa de soluţionare a contestaţiei în favoarea Tribunalului Vâlcea, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal. Decizia CNSC este fără pronunţare asupra fondului cauzei şi fără cale de atac. Contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18658 din 21 iunie 2016, depusă de SC Protectchim SRL, a fost formulată împotriva refuzului autorităţii contractante, Judeţul Vâlcea, de a încheia actul adiţional la contractul de lucrări nr. 15317/10 decembrie 2012, având ca obiect „achiziţia publică de lucrări şi dotări în cadrul proiectului Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. SC Protectchim SRL a solicitat obligarea autorităţii contractante la încheierea unui act adiţional la contractul de lucrări în cauză, având ca obiect prelungirea termenului pentru finalizarea lucrărilor. Între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Protectchim SRL a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 15317/316 din 10 decembrie 2012.