E Evenimente

Zilele Călimăneștiului (2020) suspendate de către virusul ucigaș

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În fiecare an orașul Călimănești, în perioada 19 – 21 mai, își sărbătorea atestarea documentară. În primăvara anului 2005 primăria localității (primar Ilie Amuzan prin consilierii culturali Fenia Driva și Elena Dinu) au hotărât ca 20 mai să fie „Ziua Călimăneștiului” bazându-se pe hrisovul din 20 mai 1388 dat de Mircea cel Mare (23 sept.1386 - 31 ian.1418), domnitorul Țării Românești. În acest hrisov, scris de Filos, logofătul lui Mircea Voievod, sunt consemnate, printre altele, și următoarele: „ ... a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire în numele sfintei și de viață începătoare și nedespărțitei troițe, nezidită (...) la locul numit Călimănești pe Olt (...) care a fost mai înainte satul boierului Nan Udobă, pe care cu dragoste și cu multă osârdie după voia domniei mele, l-a închinat mai înainte zisei mănăstiri”.

Dacă alte localități vorbesc altfel despre documentele lor istorice, în cazul Călimăneștiului este vorba de reședința domnească a voievodului Mircea cel Bătrân, care dealtfel, a atestat aceste locuri prin documente clar prezentate. Domnitorul Țării Românești a trăit și a murit la Călimănești, unde își doarme somnul de veci în pronausul Mănăstirii Cozia.

Călimăneștiul a fost feuda Mănăstirii Cozia

Și de la această dată, 20 mai 1388, timp de 475 de ani, adică până la 13 decembrie 1863 ( Legea Secularizării averilor mănăstirești dată de Al. Ioan Cuza) locuitorii acestor meleaguri au dat „ascultare” egumenului Mănăstirii Cozia. Bogățiile solului și subsolului (izvoarele minerale) aparțineau acesei mănăstiri.

Călimăneștiul se întinde pe o arie restrânsă, circa 43 km pătrați și are o populație de 7291 de locuitori ( Recensământul populației din 20 oct. 2011). Cu toate acestea, contribuția la progresul civilizației, privind știința, literatura, învățământul, sănătatea, arta, religia etc., este însemnată în ultimul secol (XX), întâlnim personalități din toate domeniile de activitate care au pus câte o cărămidă la zidirea materială și spirituală a urbei. Întâlnirea cu turiștii veniți la tratament au adus aici numeroase personalități și din lumea cultural – artistică, oameni care au avut o colaborare strânsă cu biblioteca A.E.Baconsky (Forumul cultural al orașului), care timp de peste 60 ani a fost ca un fel de ”sediu al excelenței”. Organizându-se numeroase simpozioane, șezători literare, prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii, etc.

Ultimele patru mandate politice (2004 – 2020) au adus la conducerea orașului – stațiune doi primari (Ilie Amuzan și Florinel Constantinescu) care și-au pus amprenta pozitiv pentru dezvoltarea urbanistică. Au fost stabilite priorități și strategii, proiectele nu mai sunt implementate aici în mod haotic, ele respectând viziunea arhitecturală helvetică care caracterizeză acest oraș. Timp de 16 ani au fost reconstruite rețelele de apă, apă uzată, canal și stație epurare, aducțiuni noi de apă potabilă, parcurile balneare, iluminatul public. Au fost cadastrate și intabulate toate suprafețele de teren și clădiri care aparțin domeniului public și privat, s-a trecut la organizarea planurilor urbanistice zonale care permit acum asfaltarea de străzi, construirea de zone urbanistice noi, spații de promenadă, piețe, locuri de joacă, centre civice. Au fost reabilitate, deja, clădirile publice ale orașului (trei școli, două grădinițe și liceul de turism). Activitatea primăriei a fost cuprinsă într-o viziune nouă și modernă ca spațiu și metodă de lucru, dispensarele sunt și ele reabilitate. În plan cultural Călimăneștiul deține Biblioteca A.E. Baconsky (organizator și coordonator de evenimente), Centrul de Informare Turistică, un forum cultural (Fenia Driva) și două cenacluri literare (Tiberiu Zamfir și Cristian Geantă), un ziar local (Cozia-Info) și mai multe reviste de cultură și publicistică. A fost construit Clubul Seniorilor Călimănești care deține un sediu și organizează activități. Timp de 16 ani sunt găzduite la Călimănești taberele de vară de pictură ”Vlaicu Ionescu” și de teatru ”Florin Zamfirescu”.

La Călimănești sunt oferite populației utilități de gaze naturale și apă geotermală. Va fi achiziționat un bloc pentru construirea Centrului social de bătrâni (zona gării – Jiblea Veche).

Relația Primăriei cu agenții economici de turism este constructivă, bazată pe o viziune de susținere a acestora în scopul sprijinirii ofertei turistice. În acest sens au fost dezvoltate în stațiune numeroase proiecte de hoteluri, terase, piscine geotermale. Executivul lucrează în prezent la obținerea finanțării pentru construcția – forarea a încă două sonde geotermale (Cozia și Seaca). În zona Seaca se lucrează la proiectul unei micro-stațiuni de agrement care va pune la dispoziția turiștilor un complex de piscine, spații de relaxare și agrement. Vor fi concesionate loturi pentru construcția de restaurante și spații de cazare. Suprafața disponibilă în zona Seaca - Meri este de 50 ha. Se mai află în procedură de finanțare încă trei proiecte de agrement. Adventura Parc (20 ha în spatele parcului central Călimănești) și zonele de picnic Stănișoara – Valea Păușii, Arutela – Brezoi care cuprind asfaltare, pistă biciclete, construire zonă grătar și spații de servit masa.

În concluzie ...

În acest context, trei zile din an, 19 – 21 mai, Executivul Primăriei alături de călimăneșteni își permiteau să sărbătorească! Erau organizate ședințe solemne, cuplurile de peste 50 ani erau premiate, Mănăstirea Cozia slujea evenimente speciale, intelectualii orașului și forumurile culturale prezentau expuneri din istoria locurilor, lansau cărți despre Călimănești și oamenii săi, elevii din școli și licee organizau momente cultural – artistice. La teatrul de vară din parcul central erau invitate personalități artistice ale țării care aduceau muzica și voia bună în oraș.

Anul acesta rămâne doar o ședință solemnă (dacă va fi și aceea) și premierea cuplurilor de peste 50 ani care va consta într-o deplasare la domiciliul fiecăruia din partea primarului și a câtorva reprezentanți ai primăriei. Până la întoarcerea la normalitate ... La mulți ani Călimănești!