P Politică

Grădinița cu program prelungit Călimănești va avea eficiență energetică mărită, după terminarea lucrărilor de reabilitare

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Manager de proiect din partea UAT Călimănești este ing. Adriana Scârlea, reprezentatul legal al proiectului, primarul Florinel Constantinescu. Lucrările vor fi încheiate în data de 30.11.2021 şi au o valoare totală de 1.375.673,82 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.169.322,77 lei din FEDR și 178.837,57 lei din Bugetul Naţional.

Investiția propusă se încadrează în obiectivul tematic urmărit în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, și anume tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Acțiunile ce se vor intreprinde urmăresc îndeaproape obiectivul specific al Priorității de investiții 3.1. B Clădiri Publice, respectiv sprijinirea eficienței energetice și a gestionării energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice. Scopul acestui proiect îl reprezintă creșterea eficientei energetice prin izolarea termică a clădirii Grădiniței cu program prelungit – Călimănești. Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii din punct de vedere al eficienței energetice, precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferentă destinației clădirii.

Obiectivele urmarite prin realizarea proiectului sunt:

  • Imbunatatirea capacității de izolare termică a pereților exteriori ai clădirii;
  • Eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare al acoperișului și a tâmplăriei exterioare și interioare;
  • Îmbunătățirea confortului termic în interiorul clădirii și reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea de surse de energie regenerabilă.

 

S-a propus înlocuirea totală a instalațiilor sanitare și termice existente de la construirea grădiniței, atât a distribuției și a corpurilor de încălzire, a obiectelor sanitare. Dimensionarea acestora va ține seama de destinația imobilului precum și de noile condiții tehnice (pereți exteriori termoizolați, înlocuire tâmplărie). Deoarece în prezent grădinița nu beneficiază de agent termic care să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților pe tot parcusul zilei, este necesar să se intervină și pe racordul termic existent ce alimentează imobilul de la rețeaua termică exterioară a punctului termic de zonă. Se va monta o pompă pentru asigurarea atât a debitului de agent termic cât și presiunea necesară funcționării instalației termice interioare. Aceasta se va monta în subsolul gradiniței unde există spațiu suficient. Tot în subsol se vor monta și boilerul de apă caldă de 300 l și componentele tehnice ale chitului ce cuprinde pompele, conducte, armăturile, ce leagă panourile solare cu instalația interioară termică și sanitară a imobilului etc.

- Va fi înlocuită instalația de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră din subsol;

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, în toate spațiile aferente clădirii;

- Inlocuirea circuitelor electrice, a dozelor, prizelor, întrerupătoarelor în holurile și casa scării a clădirii.