A Afaceri

SC Loreman SRL - cerere obținere aviz de mediu

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

SC Loreman SRL, prin Trașcă Dumitru, cu domiciliul în localitatea Rm.Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 12, județul Vâlcea, aduce la cunoștința publicului interesat că pentru prima versiune a planului PUZ – Construire Bază Sportivă (Poligon Tir Sportiv) (Introducere teren în intravilan și schimbare funcțiune din zonă de locuințe în zonă de agrement și activități sportive), propus a fi realizat în localitatea Budești, sat Ruda, punct La Șișu + În Capu Dealului, județul Vâlcea, decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076 / 2004 este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de zece zile calendaristice, până în data de 28 decembrie, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, din Rm.Vâlcea, strada Remus Belu, nr. 6, județul Vâlcea.