E Evenimente

Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim!

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Puțini știu faptul că Emilian Frâncu este și unul din inițiatorii Legii 53/2013, care consacră în România sărbătorirea limbii române. 

Încă din anul 1990 Ziua Limbii Române se sărbătorea în Republica Moldova ca urmare solicitărilor celor circa 700.000 de participanţi la Marea Adunare Naţională de la Chişinău, care avusese loc la 27 august 1989.  Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti a adoptat, la 31 august 1989, Legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat şi, în acelaşi timp, se stipula renunţarea la grafia chirilică şi revenirea la alfabetul latin. Actele normative subsecvente menţionau explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. În anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul Republicii Moldova a instituit ziua de 31 august ca sărbătoare naţională ''Limba noastră cea română'', iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost schimbată în ''Limba noastră''.

În anul 2011, mai multe asociaţii şi organizaţii româneşti din Serbia, Bulgaria, Ungaria şi Ucraina au stabilit, la rândul lor, ca ziua de 31 august să devină Ziua Limbii Române şi să fie o sărbătoare specială a acestor comunităţi româneşti!

În România, după mai multe încercări nereușite, din anul 2010 s-a reluat demersul de a consacra oficial o sărbătoare dedicată limbii române. În expunerea de motive a propunerii legislative, parlamentarii români care au inițiat legea subliniau că...

... importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite..

Legea 53/2013 a fost aprobată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2011, de Camera Deputaţilor la 19 februarie 2013 şi a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu la 13 martie 2013! Astfel potrivit Legii 53/2013, se prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat Drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să includă în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile.

 Iniţiatorul, Emilian Valentin Frâncu, motiva propunerea legislativă şi prin faptul că viitoarea lege va veni în sprijinul comunităţilor de români din străinătate, devenind astfel prioritare mai multe obiective printre care amintim:

          - Educaţia în limba română prin proiecte ale comunităţilor, finanţate de Guvernul României.

          - Păstrarea identităţii cultural-religioase a comunității prin susţinerea proiectelor de punere în valoare a patrimoniului cultural românesc, al tradiţilor româneşti autentice.

- Construirea de reţele profesionale și educaționale în cadrul comunităţilor româneşti din diaspora.

          - Promovarea şi păstrarea celor trei dialecte ale limbii române (aromân, megleno-român şi istroromân), ultimele două fiind într-un real pericol de dispariţie!
          Astfel de pe urma Legii Zilei Limbii Române au putut benefia circa 10 milioane de etnici români trăitori în afara graniţelor ţării!

 

Material realizat de SC Nartz SRL, la comanda Partidului PRO România, filiala Vâlcea, CMF - 11200008