F Faptul divers

Modificări în organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului orașului Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr.45/30.06.2020 a fost aprobată modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești, respectându-se cerințele privind numărul de posturi necesare constituirii birourilor, serviciilor, direcțiilor precum și procentul de 12% al funcțiilor de conducere raportat la numărul total de funcții din instituție.

Ținând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și de anumite modificări generate de ocuparea și vacantarea unor posturi sunt necesare anumite modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești, care au fost aprobate în ședința lunii noiembrie 2020, după cum urmează:

  • vacantarea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice ca urmare a încetării prin acordul părților consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Mihăilă Gabriela, începând cu 05.10.2020;
  • vacantarea funcției contractuale de execuție de șofer II, în cadrul Compartimentului Administrativ, ca urmare a încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Alstanie Florin Teodor, începând cu 10.08.2020;
  • suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Alexandru Teodora-Izabela, având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, în vederea efectuării concediului de maternitate, începând cu 18.11.2020.

 

Modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului orașului Călimănești, conform Legii, sunt supuse analizei și dezbaterii Consiliului Local al orașului Călimănești, în vederea aprobării acestuia.