P Politică

Sonia Iliescu, primar din Racoviţa, a fost prinsă în „ofsaid” de Curtea de Conturi

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Cu ocazia verificărilor realizate anul trecut de echipa Curţii de Conturi, s-a constatat că Primăria comunei Racoviţa, condusă de liberala Sonia Iliescu, a efectuat unele plăți ilegale pentru achiziționarea de tichete cadou în perioada 2014-2015 în valoare totală de 104.000 lei (23 mii lei în 2014 și 81 mii lei în 2015) pentru care s-au calculat accesorii până la 30.06.2016 în valoare de 22 mii lei. De asemenea, primarul Sonia Iliescu a efectuat unele plăți ilegale în valoare de 9 mii lei reprezentând decontarea necuvenită a unor cheltuieli de transport efectuate de angajații primăriei cu autoturismele proprietate personală pentru care s-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei până la data de 30.06.2016. Primăria Racoviţa nu a prezentat Consiliului Local spre analiză și aprobare în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea al anului 2015 execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni în conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr. 273/2006. Evidența contabilă la Școala Gimnazială Racovița, nu a fost condusă și organizată conform normelor metodologice a planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, astfel: nu au fost înregistrate în contabilitate bunuri de natura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe, obiecte de inventar în folosință, în valoare totală de 197 mii lei, care au fost inventariate în luna noiembrie 2015; au fost trecute direct pe cheltuieli lemnele de foc procurate în luna decembrie 2015 în valoare de 23 mii lei și din care la data auditului exista un stoc de aproximativ 5 mc; au fost trecute direct pe cheltuieli Bonuri Cantități Fixe pentru carburanți pentru Microbuzul școlar în valoare totală de 18 mii lei. S-a constatat că bunurile din domeniul public al Primăriei Racovița, în valoare totală de 2884 mii lei (3 mii lei terenuri plus 2881 mii lei construcții) care sunt folosite de Școala Gimnazială Racovița, entitate ce a primit statutul de unitate cu personalitate juridică în noiembrie 2011, nu au fost preluate de către ordonatorul terțiar de credite cu protocol de predare-primire în conformitate cu legislația în vigoare. În urma verificărilor efectuate asupra sumelor care compun soldul contului 231 „Active fixe în curs de execuție”, s-a constat un număr de 4 poziții de investiții pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție, dar care au fost menținute în continuare în conturile de imobilizări în curs, deși trebuiau înregistrate în conturile de imobilizări corporale (212 „Construcții”). Activele de natura construcțiilor „Drumuri, poduri, podețe” în valoare de 7630 mii lei au fost înregistrate eronat în contul 211 „Terenuri”. S-a constatat că Primăria Racoviţa înregistrează neconcordanțe între creditele bugetare definitive aprobate conform HCL nr. 52/23.12.2015 și creditele bugetare definitive raportate în contul de execuție la 31.12.2015 (diferență de 49 mii lei între prevederi definitive raportate în contul de execuție și prevederi definitive conform buget aprobat prin HCL 52/23.12.2015). La ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială Racovița nu a fost efectuată inventarierea elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale în sensul neinventarierii tuturor elementelor patrimoniale. S-a constatat că Primăria Racoviţa nu a realizat inventarierea elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale în sensul că nu s-a asigurat cuprinderea în această operațiune a tuturor elementelor patrimoniale. Nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu. La Școala Gimnazială Racovița s-a constatat efectuarea unei plăți în sumă de 1,2 mii lei pentru servicii efectuate care nu au legătură cu activitatea instituției.