P Politică

Ion Câlea. Omul de la sfârșitul unei istorii

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Ion Cîlea a fost politicianul care dacă mai trăia încă 100 de ani nu înțelegea că dezvoltarea unei națiuni nu se poate realiza după planuri și strategii centralizate, iar Consiliul Județean (adică conducerea județului) nu înseamnă doar Rm.Vâlcea! A fost genul de politician cu lacune mari în înțelegerea problemelor tuturor generațiilor.
Un ultim vlăstar, nesimțit, promotor al controlului cadrelor realizat de structurile superioare de partid, omul planificării, al realizării ideilor inovatoare și ce este cel mai grav, este omul care a avut impresia că este participant în mod direct la procesul de reconstrucție al județului Vâlcea. Astăzi … județul Vâcea este în urmă față de vecini și Ion Câlea poartă cea mai mare răspundere ...

Drumul către vârf …
Inginer agronom a lucrat de când se știe în cadrul Comitetului regional al Partidului Comunist Român, apoi la Consiliului Județean Vâlcea. La Camera Agricolă Județeană, la Comitetul Județean de Partid. Un ingineraș, șoricel de bibliotecă cuminte, pe care-l găseai totdeauna la locul său, jovial, pregătit să ofere informații cu evaluări despre agricultura vâlceană, despre contactul nemijlocit cu viața oamenilor din CAP-urile sudului de județ, unde Colhozul – „școala comunismului pentru țărani” a fost căpătâi de ambele părți.
Ion Cîlea se transformă în anii post revoluționari în democratul care alături de alte cadre ale aparatului de Partid și Stat confiscă efectiv istoria județului Vâlcea. Așa cum am spus, cuminte și neimplicat în lupte de culise, Cîlea este avansat de organizația însăși care avea nevoie de lideri relativ independenți. Capetele înfumurate, hapsânii și nesătuii din PSD își caută de acum, umbrela de imagine perfectă în spatele căreia să desfășoare toate scenariile financiare pe care le-ati trăit, le-ați văzut și le-ați simțit cu toții. Raportat la proporții Câlea a fost un Ion Iliescu pentru județul Vâlcea!

Mica lui perestroikă …
În anul 2014 a avut loc plenara Comitetului Județean al PSD Vâlcea, unde Ion Cîlea este ales președinte al Filialei Județene de Partid a PSD. Președintele reprezenta de acum unul dintre pilonii de sprijin cei mai importanți ai regimului de la București. În ciuda fărămițării administrative și pe ramuri a aparatului de partid, prin aceste vlăstare gen Ion Cîlea, erau reunite într-un sistem unic toate structurile de stat și obștești. Sistemul l-a ales cu mare grijă pentru că aici erau selectați cei mai activi, mai energici și mai pupincuriști conducători din inteprinderile industriale și agricole, din instituțiile de învățământ și de cercetare sau din cele mai variate grupuri și straturi sociale. Totul se rezuma la dovedirea apartenenței și a credinței fundamentale în valorile și ideologiei partidului. Ion Cîlea avea legitimație de nomenclatură încă de dinaintea Revoluției, crescut în doctrina de partid și cu calități dovedite de: discret, indulgent cu corupții, gargaragiu în fața poporului, iscusit în îndeplinirea sarcinilor de la centru, cotizant, etc.

Pentru nordul județului lasă cea mai urâtă amintire, aceea a exemplului politic că dacă nu ești cu partidul nici bani nu vezi! De fapt a fost un pretext pentru Ion Cîlea ca să nu facă nimic celor unsprezece localități din nord, pentru care nu a dat niciodată decât „promisiuni”! Orientarea și dragostea au fost Rm.Vâlcea și fostele localități CAP de care a fost legat prin virtutea tuturor realizărilor vieții sale.