P Politică

Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Grădiniței cu program prelungit – Călimănești”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Comunicat de presă – Călimănești, Iulie 2019

                                       

UAT ORAS CALIMANESTI, în calitate de Beneficiar, anunță începerea activităților proiectului Creșterea Eficienței Energetice în clădirea grădiniței cu program prelungit – Călimănești”, COD SMIS 125274.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiție 3.1” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.”, Operatiunea B – Cladiri publice

Obiectivul general al investitiei propuse:

Investiția propusă se încadrează în obiectivul tematic urmarit în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 și anume tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Acțiunile ce se vor intreprinde urmăresc îndeaproape obiectivul specific al Priorității de investiții 3.1. B Clădiri Publice, respectiv sprijinirea eficienței energetice și a gestionării energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice. Scopul acestui proiect îl reprezintă creșterea eficientei energetice prin izolarea termică a clădirii Grădiniței cu program prelungit – Călimănești. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii din punct de vedere al eficienței energetice precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferente destinației clădirii.

Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului sunt:

  • Imbunătățirea capacității de izolare termică a pereților exteriori ai clădirii;
  • Eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare al acoperișului și a tâmplăriei exterioare și interioare;
  • Imbunătățirea confortului termic în interiorul clădirii și reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea de surse de energie regenerabila;

UAT ORAS CALIMANESTI a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.

Proiectul va fi derulat în Orasul Calimanesti, în  perioada 01.05.2017 – 30.11.2021 şi are o valoare totală de 1.375.673,82 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.169.322,77 lei din FEDR si 178.837,57 lei din Bugetul Naţional.