P Politică

Cum va arăta în realitate reabillitarea DJ 703G, Călimănești – Sălătrucel – Berislăvești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

„Breteaua nordului” reprezintă cel mai important proiect de reabilitare drumuri al zonei de nord a județului Vâlcea. Este vorba despre DJ 703 G Călimănești (Jiblea) – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – Ianculești – Suici (jud. Argeș). Acest drum, cu o lungime de 18,86 km. leagă stațiunea Călimănești – Căciulata, Valea Lotrului (cu orașul Brezoi și Voineasa) și Țara Loviștei cu cele cinci comune (Perișani, Boișoara, Runcu, Câineni, Titești) prin frumoasa depresiune Jiblea – Călimănești de Curtea de Argeș și mai încolo, face legătura cu ieșirea spre București și alte destinații a noii autostrăzi București - Sibiu.

Proiectul a fost inițiat de către Consiliul Județean Vâlcea, sub conducerea PSD a președintelui Constantin Rădulescu și astăzi se află în realizarea efectivă a lucrărilor.

Costi Rădulescu s-a gândit demult la acest drum ...

Breteaua nordului nu este un moft de campanie, lucrările pentru întocmirea actelor, a proiectărilor, etc. au demarat încă din anul 2016. În data de 14 februarie 2019 au fost deschise ofertele pentru execuția de lucrări – adică licitația. A urmat jocul murdar al contestațiilor, pentru ca abia la jumătatea anului 2020 să poată fi dat ordinul de începere al lucrărilor.

Drumul județean 703 G – Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limită județul Argeș va fi modernizat în totalitate

Valoarea totală a proiectului este de 84.298.609,31 lei (18 mil. euro) reprezentând cheltuieli eligibile. Consiliul Județean Vâlcea trebuie să participe cu 2% din aceste cheltuieli, respectiv 1.685.972,19 lei.

Drumul județean 703 G în lungime de 12, 65 km (12647,85 m), pornește din DN 7 CC, localitatea Jiblea Veche (orașul Călimănești), traversează comunele Sălătrucel și Berislăvești, până la limita cu județul Argeș și se continuă în județul Argeș (Regiunea Sud-Muntenia), până la intersecția cu DJ 703H, în localitatea Șuici, zona unde este prevăzută realizarea tronsonului de autostradă A1 Pitești – Sibiu. DJ 703G are o lungime totală de 18,86 km., iar din această lungime, tronsonul care va fi reabilitat are lungimea de 12,65 km. și anume traseul de drum care străbate teritoriul administrativ al județului Vâlcea.

Traseul actual al drumului județean este unul relativ sinos, fiind caracterizat de aliniamente și curbe cu raze necorespunzătoare pe cea mai mare parte a sa, conducând la o stânjenire a traficului ca urmare a înscrierii greoaie a vehiculelor în curbă. Circulația pietonală în intravilan se desfășoară pe carosabil sau pe spațiul verde adiacent carosabilului din lipsa de trotuare amenajate. Apele pluviale sunt infiltrate în corpul drumului datorită inexistenței șanțurilor și neasigurarea scurgerii apei la podețele de descărcare aflate în momentul de față într-o stare de degradare avansată. 

Acest drum reprezintă cea mai economică legătură (prin DN 7CC) la Rețeaua trans-europeană de transport TEN-T Core E81 (DN7) Mălureni – Rm.Vâlcea – Câineni a comunităților din zona de centru a județului Vâlcea.

În consecință ...

Prin acest proiect se vor realiza următoarele lucrări:

    • lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; înlocuire a podețelor existente degradate; lucrări de amenajare a acceselor la proprietăți a riveranilor (construire podețe din beton la toate gospodăriile); colectarea și evacuarea dirijată a apelor pluviale; lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală; reabilitarea podurilor existente; construirea unui nou pod; lucrări de susținere a versanților prin ziduri de spijin; amenajare de alveole (stații de autobuz) pentru transportul în comun; amenajare piste biciclete și trotuare; lucrări de punere în siguranță a circulației
      • prin realizare de parapeți.
      • Pentru modernizarea structurii rutiere proiectantul a recomendat varianta de structură elastică (semi-rigidă) nouă care presupune: îndepărtarea întregii structuri rutiere existente; realizarea unui strat de formă din balast în grosime de 10 cm; strat de balast în grosime de 30 cm; strat de fundație din piatră spartă în grosime de 20 cm; strat de legătură BAD20 în grosime de 6 cm; strat de uzură din BAR 16 în grosime de 5 cm; realizarea a două acostamente de 0,75 m fiecare;

Drumul va fi mai lat cu 1 m

Lucrările de modernizare respectă limitele de proprietăți existente rezultate din planurile de situație topografice. Traseul în plan orizontal al drumului va păstra traseul existent, dar deoarece ampriza proiectată este de aproximativ 11.0 m și partea superioară a drumului este de 10 m (parte carosabilă + piste de biciclete + acostamente) axa drumului județean este translată în lateral, astfel încât proiectul să fie centrat între limitele de proprietăți. Prin aceste lucrări se vor aduce modificări traseelor liniilor de transport a energiei electrice și liniilor telefonice, aceste modificări realizându-se prin lucrări de relocare a 28 de stâlpi de susținere a cablurilor aeriene.