S Social

Comunicat de presă “Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea Orașului Călimănești” - 21 Decembrie 2023

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

UAT ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI ,în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea Orașului Călimănești”, COD SMIS 125870.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Proiectul are o valoare totală de 32.641.230,24 lei, finanțarea nerambursabilă este de 30.161.396,47 lei, din care finanțarea nerambursabilă FEDR este de 26.160.394,94 lei, finanțarea nerambursabilă din Bugetul Național este de 4.001.001,53 lei.

 

Obiectivul general al investiției:

Scopul proiectului este îmbunătațirea calității vieții populației Orașului Călimănești prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii serviciilor educaționale, culturale și recreative precum și a infrastructurii spațiilor publice urbane. Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al priorității de investiții 13.1, respectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Obiectivele specifice:

· OS1 - Crearea facilităților de petrecere a timpului liber de calitate prin reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Centrului Cultural și Recreativ Jiblea Nouă și a terenului de sport aferent

· OS2 - Îmbunătățirea serviciilor și a infrastructurii educaționale din mediul rural aparținător de oraș prin reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea clădirii care deservește Școala cu clasele I-IV Jiblea Nouă și grădinița.

· OS3 - Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii culturale a orașului Călimănești prin reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Florin Zamfirescu"

· OS4 - Îmbunătățirea și dezvoltarea servicilor și a infrastructurii socio-culturale a orașului prin reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului multifuncțional Călimănești

· OS5 - Ȋmbunătăţirea spațiilor publice urbane, sporirea mobilității și creșterea competitivității economice a Orașului Călimănești prin reabilitarea și modernizarea a 7,1 km de drumuri

Rezultate obținute:

1.Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr

persoane):

7622 persoane, din care persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

406 persoane cu dizabilități;

402 persoane asistate social (131 persoane beneficiare VMG și 271 persoane beneficiare ASF);

416 persoane de etnie romă (5,46% populație de etnie romă conform datelor de la ultimul recensământ)

Valoarea la începutul implementării proiectului : 7622 persoane

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8840 persoane

2. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/ modernizată/reabilitată/dotată obiect al proiectului (număr persoane):

42 persoane (24 persoane la școală și 18 persoane la grădiniță) din care persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități - 0 persoane (conform datelor disponibile la nivelul Școlii Jiblea Nouă pentru anul școlar 2018 - 2019)

3. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane):

7622 persoane, din care persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilități:

406 persoane cu dizabilități;

402 persoane asistate social (131 persoane beneficiare VMG și 271 persoane beneficiare ASF);

416 persoane de etnie romă (5,46% populație de etnie romă conform datelor de la ultimul recensământ)

Valoarea la începutul implementării proiectului: 7622 persoane

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8840 persoane

4. A. Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative:

Clădiri cu funcții sociale/educaționale/culturale/recreative extinse/modernizate/reabilitate/ dotate (număr) - 4 clădiri

- Centrul Cultural și Recreativ Jiblea Nouă + terenul de sport aferent;

- Școala cu clasele I-IV Jiblea Nouă + grădiniță;

- Casa de Cultură "Florin Zamfirescu"

- Centrul multifuncțional Călimănești

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 clădiri (0 mp)

Valoare estimată la finalizarea proiectului: 4 clădiri (2.890,20 mp)

5. B. Îmbunătațirea spațiilor publice urbane:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km)

Valoare la începutul implementării proiectului: 33 km (conform datelor statistice ale INS pentru anul 2016 -

http://statistici.insse.ro/shop/ )

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 40.1 km (33 km + 7,1 km realizați prin proiect (respectiv 6.607,10mp))

Impactul investiției: Proiectul a vizat 2 componente de dezvoltare a infrastructurii: una centrată pe palierul educațional și socio-cultural, iar cea de-a doua- pe palierul insfrastructurii de drumuri. Ambele componente sunt extrem de importante pentru reducerea disparităților la nivelul orașului și al localităților rurale aparținătoare. Proiectul a contribuit la accesibilizarea infrastructurii educaționale și socio-culturale pentru toate categoriile de cetățeni, mai ales a celor din categoriile defavorizate, și a oferit posibilități de pretrecere a unui timp liber de calitate. Totodată, proiectul de investiție a contribuit la sporirea mobilității populației prin punerea la dispoziție generală a unei infrastructuri de drumuri modernizate care să conecteze și zonele marginalizate ale urbei cu restul orașului.

 

UAT ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI a încheiat contractul de finanţare nr. 5629 în data de 17.07.2020cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.

Proiectul a fost derulat în Orașul Călimănești, în perioada 15.06.2018-31.12.2023.

Datede contact:

UAT ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI

Constantinescu Florinel, Primar, Tel: 0744512557,

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.