S Social

Astăzi la Călimănești. Va fi aprobat „Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul orașului”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Astăzi la ora 16.00, se întrunește Consiliul Local al orașului Călimănești pentru ședința ordinară a lunii august. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotărâri:

  • Aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 12 mp adiacent unui apartament situat în Călimănești, str Calea lui Traian, nr 293, bl 1, sc A, ap. 2, parter în vederea construirii unui palier și a unor trepte.
  • Alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2017.
  • Aprobarea documentației „Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Călimănești”

În ceea ce privește spațiile verzi, autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidența celor aflate în intravilanul localităților, prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări și pe care trebuie să le corelelze cu prevederile planurilor urbanistice generale și regulamentele de urbanism. Spațiu verde nu înseamnă numai spațiile cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri. Aici se regăsesc și spațiile verzi publice cu folosință specializată (creșe, grădinițe, școli), spațiile verzi pentru agrement (complexuri, baze sportive), spațiile verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă și spațiile verzi înregistrate ca păduri de agrement.

În concluzie ...

Primăria Călimănești alături de toate admnistrațiile publice locale din toată țara trebuie să inventarieze și să transpună pe planuri și hărți digitale toate terenurile definite ca spații verzi, să constituie un sistem informațional specific, cuprinzând date și informații despre speciile de arbori și vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi și cantitativi. La Călimănești, terenurile definite ca spații verzi au suprafata de 48.368 mp care adăpostesc 919 arbori și arbuști (tei argintiu, plop tremurător, brad argintiu, castan sălbatic, ulm, arțar, magnolia, tuia, etc.