S Social

La Călimănești. Nomenclatura stradală a orașului între disconfort sau eficiență

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Acest Proiect de Hotărâre adoptat de către Consiliul Local Călimănești în data de 29 octombrie 2018 este aliniat la planul național care urmărește crearea unui sistem informatic de tip geo-spațial gândit să permită gestionarea, evidența și consultarea la nivel național a nomenclaturii stradale. S-a ținut cont aici de organizarea și funcționarea registrului electronic național al nomenclaturii stradale, de prevederile Ordinului 448 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS și de prevederile din Legea 7/96 a cadastrului și publicității imobiliare. De asemenea, la Călimănești, dezvoltarea semnificativă a zonelor de locuit din aria Unității Administrativ Teritoriale impunea actualizarea unui nou nomenclator.

În acest sens, prin dispoziția 308 a primarului Florinel Constantinescu persoanele desemnate, responsabile cu utilizarea RENNS, au identificat noile imobile construite pe fiecare arteră de circulație, au efectuat renumerotarea imobilelor (terenuri cu construcții sau fără construcții), atribuind nume noi pentru unele străzi precum și numere administrative. La ora actuală străzile U.A.T. Călimănești sunt prinse în nomenclator pe localități componente, sunt înregistrate corect și au fost făcute completări, modificări și corectări ale numelor proprietarilor ca urmare a contractelor de vânzare – cumpărare, ale dezbaterilor succesiunilor, etc.

Exemple:

  • Drumul din zona Căciulata, de la Hotel Perla Oltului - ștrandul termal din pădure se numește: str. Intrarea Ștrandului, cu un număr de 18 proprietăți:
  • Au apărut 44 de străzi și alei noi (Lalelor, Serei, Taberei, Centralei, Pieței, Intrarea Turnu (mănăstirea Turnu), Aleea Ostrovului, str. Orizont, etc. La ora actuală în UAT Călimănești sunt 83 de străzi și 2890 imobile (clădiri și loturi) cu număr cadastral.