S Social

Prima grupă de ospătari a absolvit cursurile în cadrul unui grandios proiect social implementat la Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Vineri, 14 iunie, orele 12:30, în Sala de Consiliu a Primăriei orașului Călimănești au fost înmânate certificatele de calificare a celor 17 cursanți absolvenți ai cursului de formare profesională. Acest lucru s-a realizat în cadrul obiectivului privind accesul și menținerea pe piața muncii a persoanelor neocupate profesional sau care lucrează în gospodărie proprie. Cei 17 au urmat cursurile de formare profesională pentru meseria de ospătar, reprezentând prima grupă de cursanți, formată din 17 persoane recrutate din cartierul Jiblea Veche. Cursurile au avut o durată de 720 ore, incluzând atăt pregătirea teoretică cât și practică. Examenul final a fost susținut în data de 31.05.2019, cu un grad de promovabilitate de 100%. Odată cu această zi au fost parcurse toate etapele procedurale pentru acordarea subvenției de 3.600 lei pentru fiecare absolvent al cursului de formare profesională. În afară de acești bani, angajatorii celor 27 de cursanți vor primi pentru o perioadă de 12 luni câte 900 lei/lunar.

Primăria orașului Călimănești implementează Proiectul "SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești", POCU/138/4/1/114614. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul specific - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. Proiectul este implementat de Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Asociația Scientia Nemus și Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești cu structura Școala Gimanzială Jiblea Veche – Călimănești. Perioada de implementare este februarie 2018 – februarie 2021. Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 RON.

Grupul țintă vizat de proiectul "SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești" este constituit din:

  • 300 beneficiari servicii educaționale - preșcolari, elevi aflați în risc de abandon școlar, persoane care au abandonat învățământul obligatoriu;
  • 200 beneficiari servicii pentru accesul și menținerea pe piața muncii - persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activități agricole de subzistență;
  • 100 beneficiari servicii pentru susținerea antreprenoriatului - persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.

În continuare, în cursul acestei luni vor începe cursurile de formare profesională pentru meseria de bucătar. O nouă grupă, formată din 25 de persoane neocupate profesional, este deja pregătită.