S Social

Companiile care angajează elevi sau studenți pe perioada vacanțelor pot beneficia de un stimulent financiar de 250 de lei

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Potrivit Agenției Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), de acest stimulent financiar lunar beneficiază angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenți fie în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial, fie în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

Companiile care angajează cu contract de muncă elevi sau studenți pe perioada vacanțelor pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei, timp de maxim două luni pe an, pentru fiecare elev sau student angajat.

Diferența dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de angajator din fonduri proprii.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forţei de muncă județeană, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenților.

Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenții respectivi, şi nici angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare la sediile agenţiilor județene pentru ocuparea forţei de muncă, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro.