S Social

Primăria Călimănești a vândut un bloc de locuințe către locari

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Executivul Primăriei Călimănești a scos la vânzare 27 de unităţi locative ce compun imobilul P+1 situat pe strada Neagoe Basarab, nr. 27 (Păușa) ce aparţine domeniului privat al U.A.T. Oraş Călimăneşti. Imobilul a intrat în proprietatea Consiliului Local al oraşului Călimăneşti, potrivit Hotărârii nr. 26 / 28 martie 2013 de la societatea comercială Electomontaj S.A, fiind edificat pe un teren în suprafaţă de 784 mp ce aparţine domeniului privat al Oraşului Călimăneşti, având categoria de folosinţă curţi-construcţii şi înscris în Cartea Funciară a oraşului Călimăneşti la nr. 39114.

Speța este un bloc de locuinţe cu regim de înălţime P+1, construit în anul 1980 cu suprafaţa la sol de 488 mp şi suprafaţa desfăşurată de 976 mp. Astăzi, se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a vechimii acestuia, materialele din care a fost construit având perioada de viaţă depăşită. De asemenea, la acest imobil nu au fost efectuate lucrări de reaparaţii sau de întretinere, fapt ce a generat distrugerea finisajelor şi afectarea stucturii sarpantei.

În acest context reabilitarea imobilului este foarte costisitoare și anevoioasă de suportat din bugetul local în condițiile în care bugetul local este grevat de foarte multe obligații financiare angrenate în special prin programele de investiții începute în anii anteriori. Pentru stabilirea unei modalități de valorificare eficientă a acestui imobil, s-a întocmit un studiu de oportunitate, care a stabilit că soluția cea mai realistă este de vânzare a celor 27 de imobile, vânzare care conform bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se face numai prin licitaţie publică.

Imobilul are funcţiunea  de  bloc de locuinţe fiind utilizat de mai multe familii/persoane, iar pentru o mai bună administrare a condominiului imobilul a fost apartamentat de către Primăria Călimănești la începutul anului 2021 prin Actul de dezmembrare autentificat de notarul public Constantinescu Ana Loredana sub nr. 180 din 10.02.2021, în 27 de unităţi individuale. S-a mai stabilit că preţul minim de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori şi valoarea de inventar a imobilului.

Ținând cont că valoarea contabilă a acestui imobil este de 41 de lei, iar potrivit raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat Chiş Marius, valoarea de vânzare stabilită este de 462.300 lei (94.600 euro) (pentru întreg imobilul) preţul de pornire a licitaţiei a fost de 462.300 lei (94.600 euro). Valorile individuale a celor 27 de unităţi locative sunt 3.503 euro.

Familiile cu venituri mici ajutate

Având în vedere starea precară a imobilului, s-a propus ca în cazul în care adjudecătorul persoană fizică, obține un mediu pe membru de familie, la data vânzării, care nu depăşește 2.000 lei, nu deține în proprietate nici el și nici un alt membru al familiei o altă locuință și nici nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, poate încheia un contract de vânzare cumpărare cu plata în rate, în următoarele condiții:

- Plata unui avans în sumă de minim 30% din valoarea adjudecată;

- Restul de plata la care se include cuantumul integral al dobânzii anuale care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale se achită în rate lunare egale pe o perioadă de maximum 5 de ani. Dobânda este aplicată la valoarea rămasă de achitat și rămâne neschimbată pe toată perioada de derulare a creditului;

În concluzie

Locatarii de acolo și-au putut cumpăra prin licitaţie publică cele 27 de unităţi locative ce compun imobilul C1 - (Bloc de locuințe), împreună cu terenul pe care este situată această construcţie, teren ce aparţine domeniului privat al Oraşului Călimăneşti, Localitatea Păușa, Strada Neagoe Basarab nr.27, Județul Vâlcea, identificat cu număr cadastral 39114, întabulat în Cartea Funciară nr.39114 a Orașului Călimăneşti, Judeţul Vâlcea. La licitație nu au fost probleme care să influențeze desfășurarea firească a cumpărării.

Primarul oraşului Călimăneşti, doctor Florinel Constantinescu a fost împuternicit să semneze în formă autentică actele de vânzare ale celor 27 de unități locative ce compun imobilui.