S Social

Informații privind documentele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire și a suplimentului de energie, în comuna Sălătrucel!

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Primăria Comunei Sălătrucel informează că, începând cu data de 01.11.2021 persoanele interesate pot depune, la sediul Direcției de Asistenţă Socială a comunei Sălătrucel, cererile-tip şi declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/ stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, acordat in baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Pentru solicitarea ajutorului de încălzire a locuinței şi a suplimentului pentru energie, salariații din cadrul Direcției de Asistență Socială vor asigura consilierea şi sprijinul necesar completării formularelor de cerere şi declarației pe propria răspundere.

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢𝐢 ȋ𝐧𝐬𝐨ț𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐥𝐚 î𝐧𝐜ă𝐥𝐳𝐢𝐫𝐞 ş𝐢 𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜ţ𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧ţă 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥ă, 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐢 𝐩â𝐧ă 𝐣𝐨𝐢, î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 9.𝟎𝟎-16.𝟎𝟎 ş𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟖.𝟎𝟎-𝟏𝟒.𝟎𝟎.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

  1. a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
  2. b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
  3. c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei ȋn cazul familiilor şi 2053 lei, ȋn cazul persoanei singure. Pentru acordarea ajutorului de încălzire cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐂𝐎𝐑𝐃Ă𝐑𝐈𝐈 𝐀𝐉𝐔𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐋𝐎𝐑 𝐋𝐀 Î𝐍𝐂Ă𝐋𝐙𝐈𝐑𝐄𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐈𝐍Ț𝐄𝐈 Ş𝐈 𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐋𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈  𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐈𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔𝐋 𝐑𝐄𝐂𝐄 𝐍𝐎𝐈𝐄𝐌𝐁𝐑𝐈𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟐:

-  copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

- documente privind veniturile nete realizate ȋn luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire şi suplimentului pentru energie: adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, mandat poștal, cupon de pensie, șomaj, etc.

- certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Direcția Taxe şi Impozite, pentru toți membrii majori ai familiei;

- adeverințe eliberate de Administrația Finanțelor Publice pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, etc;

-  copie a facturii de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu energie electrică sau gaze naturale;

- copie a certificatului de înmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

-  copie a contractului de închiriere/comodat/concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași, comodatari, etc.

𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓!  𝐀𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐬𝐞 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐞 î𝐧𝐜ă𝐥𝐳𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐢 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫ă 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐢𝐧ţă, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐢𝐧ţ𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐮 𝐬𝐚𝐮, 𝐝𝐮𝐩ă 𝐜𝐚𝐳, 𝐝𝐞 𝐫𝐞ş𝐞𝐝𝐢𝐧ţă.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați să comunice orice modificare intervenită ȋn componența familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor privind componența familiei şi a veniturilor acesteia se realizează prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐁𝐔𝐍𝐔𝐑𝐈𝐋𝐎𝐑 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐂 𝐋𝐀 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐃𝐄𝐑𝐄𝐀 𝐀𝐂𝐎𝐑𝐃Ă𝐑𝐈𝐈 𝐀𝐉𝐔𝐓𝐎𝐑𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 Î𝐍𝐂Ă𝐋𝐙𝐈𝐑𝐄𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐈𝐍Ţ𝐄𝐈 𝐬𝐢 𝐒𝐔𝐏𝐋𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐈𝐄:

 Deținerea unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2021-2022.

  1. Bunuri imobile:

- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

  1. Bunuri mobile:

- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:

- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

  1. Terenuri, animale şi/sau păsări:

- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.