S Social

Măsuri în urma creșterii ratei de infectare cu virusul SARS-COV-2 la peste 7,5/1.000 de locuitori în Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Principalele măsuri care se instituie pe raza administrativ teritorială a orașului Călimănești,  urmare a creșterii ratei de incidență de infectare cu virusul SARS-COV-2 la peste 7,5/1.000  locuitori.

Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

  1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  3. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Dovada motivului deplasării se face prin legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori cu declarația pe propria răspundere.

Măsura nu se aplică persoanelor care fac dovada vaccinării sau persoanele care se află în perioada cuprinsă în a 15-a zi și a 180-zi confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

  1. Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, trebuie să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00, exceptând: unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

ESTE OBLIGATORIU PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE!

 

PRIMAR,

DR. CONSTANTINESCU FLORINEL