S Social

Primăria Călimănești - Comunicat de presă finalizare proiect Titlul proiectului: „Construire piaţă - Comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în Oraş Călimăneşti, Judeţul Vâlcea”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Beneficiar: U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI

U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI in calitate de beneficiar, anunta incheierea  proiectului cu titlul „Construire piaţă - Comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în Oraş Călimăneşti, Judeţul Vâlcea”, SMIS 135175, cod proiect RO 03 131219001316, implementat de UAT ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, conform contractului de finantare nr. 531/23.02.2021, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 -2020, în calitate de Autoritate Contractantă, proiect finantat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii Europene 4, Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura Nr. 3 - Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu..

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea condițiilor necesare creșterii economice, creării de locuri de muncă și incluziunii sociale în cadrul comunităților dependente de pescuit și acvacultură din Orașul Călimănești, prin construirea unei piețe pentru comercializarea peștelui și a produselor agroalimentare tradiționale. Prin obiectivul general și acțiuni specific, proiectul contribuie la rezultatele de program ale POPAM 2014-2020 și la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu”.

Valoarea totală alocată implementarii proiectului este de 1,913,135.44 lei.

 

 

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

950,397.44 lei

Finanțare din FEPAM

712,798.08 lei

Finanțare națională (Buget național-BN)

237,599.36 lei

 

Data  începerii şi finalizării proiectului: 23.02.2021 – 22.08.2023

Cod SMIS: 135175

Principalele rezultate ale proiectului sunt: Construcția unei piețe de comercializare pește și produse agroalimentare tradiționale, locuri de munca nou create, asigurarea sustenabilității mediului ca urmare a noilor tehnologii propuse prin proiect.

Reprezentant legal al U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI Primar, Constantinescu Florinel