S Social

Grădinița nr. 1 Călimănești. Proiectele Erasmus- calea spre un învățământ de calitate

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În această lună, Grădinița cu program prelungit nr.1 Călimănești finalizează cu succes proiectul Erasmus + „Între verde și albastru: un studiu de mediu pentru asigurarea viitorului”. Din acest proiect au făcut parte Anglia, Grecia, Turcia și Spania. Proiectul a fost scris din dorința de a-i face pe copii să fie mai informați și mai curioși despre mediu, dar și modul în care putem să îl protejăm. Fiecare țară a studiat teme precum: poluarea, schimbările climatice sau extinderea urbană folosind o abordare de predare diferită, inclusiv învățarea bazată pe video, învățarea personalizată și învățarea cu ajutorul proiectelor. Experiențele dobândite de către cadrele didactice  în cadrul mobilităților au fost împărtășite în cadrul Consiliilor profesorale și au dus la îmbunătățirea actului educațional, activitățile devenind mai atractive pentru copii, punându-se accent pe metodele de predare moderne ce duc la creșterea motivației pentru învățare.  În secolul 21, odată cu schimbările în modul în care copiii se dezvoltă, trebuie să adaptăm noi modalități de motivare a copiilor, inclusiv munca în echipă și cooperarea, integrarea tehnologiei și utilizarea unei limbi străine în programul de educație de zi cu zi. Aceasta este o muncă complexă pentru cadrele didactice, deoarece metodele clasice de învățare nu satisfac nevoile și abordările moderne ale copiilor în ceea ce privește învățarea.

Participarea  la acest proiect are un mare impact asupra  dezvoltarii  profesionale a cadrelor didactice, acestea descoperind metode si tehnici moderne de predare si dezvoltând strategii eficiente în cadrul procesului de învățământ.