S Social

Preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Jiblea Veche, din Călimănești primesc un suport alimentar sub formă de masă caldă, în regim de catering

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Potrivit Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, pe perioada desfășurării cursurilor, în anul școlar 2023-2024, denumite unități – pilot, li se acordă zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într- o masă caldă sau într- un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15/lei/beneficiar, inclusiv T.V.A.

Școala Gimnazială Jiblea Veche (structură a Școlii Gimnaziale ”Șerban Vodă Cantacuzino”) se află pe lista unităților - pilot în care se implementează Programul - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, cu un buget pentru anul 2023 de 394.400 lei.

Prin Hotărârea nr. 133, din 26.10.2023, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Șerban Vodă Cantacuzino” a aprobat în unanimitate Proiectul ”Masă caldă”, iar prin adresa nr. 1685/26.10.2023, înregistrată la sediul primăriei oraşului Călimăneşti a informat că vor beneficia 175 elevi, din care 40 preșcolari și 135 elevi.

Având în vedere considerentele menționate, masa caldă pentru elevi este încadrată într-un program pilot desfășurat la nivel național situație în care bugetul local al orașului Călimănești nu este afectat.

Școala Jiblea Veche a beneficiat de reabilitare și modernizare totală. Procesul de învățământ se desfășoară aici în săli de clasă reabilitate, izolate termic, schimbat tocăria de termopan, centrală termică modernă (pe gaz).