A Administrație

Orașul Călimănești a votat asocierea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte unități administrativ - teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Această asociere este realizată în vederea promovării și dezvoltării turismului în zona urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea, Orașului Brezoi și în zona stațiunilor turistice.

Participă aici consiliile locale ale orașelor Brezoi (HCL nr.13/10.02.2022), Băile Olănești (HCL nr.18/11.02.2022), Băile Govora (HCL nr.8/10.02.2022), Ocnele Mari (HCL nr.12/28.02.2022), Călimănești și Rm.Vâlcea acestea și-au exprimat acordul privind asocierea în vederea înființării unei Asociații potrivit Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile al cărei scop este promovarea și dezvoltarea turismului în aceste zone.

”Descoperă Vâlcea” are ca scop gestionarea concretă a acțiunilor, componentelor și politicilor turistice locale, asigurarea realizării politicii de promovare a planurilor de organizare și dezvoltare turistică, a unei agende de evenimente relevante, pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic al Municipiului Râmnicu Vâlcea, orașului Brezoi și al stațiunilor turistice, precum și pentru inițierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană și națională.

Totodată municipiul Râmnicu Vâlcea a stabilit și cenzorul Asociației, în persoana d-lui Bărbulescu Păcăleanu Dumitru Daniel – expert contabil, cât și persoana împuternicită să îndeplinească procedurile legale de dobândire a personalității juridice a Asociației, respectiv d-na Ciontea Mihaela Teodora – șef Birou Juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

        Față de considerentele anterior menționate, Consiliului Local al orașului Călimănești a votat următoarele:

  • aprobarea asocierii orașului Călimănești cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, Orașul Băile Govora, Orașul Băile Olănești, Orașul Brezoi și Orașul Ocnele Mari pentru înființarea Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, în vederea promovării și dezvoltării turismului în zonă, asociație ce se înființează conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
  • stabilirea sediului social al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”, în spațiul situat în Municipiul Ramnicu Valcea, strada General Magheru nr.25, etaj 3, camera 2;
  • participarea orașului Călimănești la patrimoniul inițial al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” cu o contribuție în numerar în sumă de 500 lei;
  • aprobarea Statutului Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”, conform Anexei la prezenta hotărâre;
  • împuternicirea Primarului orașului Călimănești, domnul Florinel Constantinescu, să semneze în numele și pe seama orașului Călimănești, Statutul Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”;