D Dezvaluiri

Încă o problemă pentru fostul primar al comunei Sălătrucel, Vâlcea – Dumitru Drăghici

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Nereguli descoperite de Curtea Conturi la investiţia de asfaltare a drumului comunal DC 13 Sălătrucel-Șerbănești

Curtea de Conturi a publicat recent concluziile unui control desfăşurat la Primăria Sălătrucel (fiind vizat anul 2015, atunci când primar era Dumitru Drăghici), control care a descoperit că, la obiectivul de investiții „Reabilitare și asfaltare drum comunal DC 13 Sălătrucel-Șerbănești”, s-a constatat acceptarea la plată, fără temei legal, a sumei de 700 milioane de lei vechi aferentă unor borderouri de decontare întocmite eronat de agentul economic antreprenor.

Nu au fost respectate dispozițiile legale privind înregistrarea sistematică și cronologică a operațiunilor patrimoniale efectuate, în anul 2015 fiind emise facturi în valoare totală de 114 mii lei pentru încasarea chiriilor sau redevenţelor prevăzute în contractele încheiate cu diverse persoane juridice, fără a se proceda la înregistrarea facturilor respective în contul 411 „Clienţi”, astfel cum prevăd normele metodologice privind conducerea contabilităţii publice.

În organigrama Primăriei comunei Sălătrucel, în anul 2015, nu era inclus un post de auditor public intern și nici nu s-au efectuat demersurile necesare de către conducerea executivă în vederea asocierii cu alte unități administrativ teritoriale pentru exercitarea activității de audit public intern de către un compartiment constituit la nivelul structurii asociative deși, în perioada 2012-2015, Comuna Sălătrucel a avut mai mult de trei ani consecutiv un buget anual de peste 100.000 euro.