D Dezvaluiri

Ce salarii se plătesc la primăria Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Activitatea Primăriei orașului Călimănești se desfășoară, în prezent, prin intermediul unei structuri formată din compartimente, birouri, serviciii și o direcție, ultima organigramă a instituției, avizată favorabil și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40/27.04.2017. În statul de funcții de la Călimănești sunt prevăzute 150 de posturi din care: 2 demnitari (Florinel Constantinescu - primar și Vasile Scârlea - viceprimar), 10 funcții publice de conducere, 47 funcții publice de execuție, 89 posturi personal contractual de execuție (dintre care 41 sunt asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav) și 2 posturi personal contractual de conducere.

Din data de 28 iunie 2017 când a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 153, legea cadru privind salarizarea persoanlului plătit din fonduri publice aceasta a dezvoltat un sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar. Astfel, legiuitorul a stabilit că nivelul veniturilor salariale din Primărie se calculează „fără a depăși nivelul idemnizației lunare a funcției de viceprimar”.

Pentru funcția de viceprimar, idemnizația lunară se determină prin înmulțirea coeficientului prevăzut pentru funcția de viceprimar pentru oraș de categoria 3, cum este orașul Călimănești – respectiv 4.5 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată care este 1450 lei. Astfel 1450 x 4.5 = 6525 lei.

Pentru salariul primarului Florinel Constantinescu idemnizația lunară se determină prin înmulțirea salariului de bază cu coeficientul de 5,5. Astfel 1450 x 5.5 = 7975 lei.

În legătură cu familia ocupațională „administrație” nu putem publica salariul fiecăruia în parte, dar putem publica grilele de calcul. Aici fișele de post implică desfășurarea unor activități cu grade diferite de responsabilitate, cu vechime și studii. Cu toate acestea, modul de încadrare a fiecărei funcții în marja stabilită a fost determinat pe baza unei fișe de evaluare stabilită de către ordonatorul de credite, primarul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale dar fără a depăși nivelul idemnizației lunare a funcției de viceprimar.

Secretarul jurist – 6453 lei/lunar, directorul executiv – 6380 lei/lunar, arhitect șef – 5220 lei/lunar, șef serviciu – 5220 lei/lunar, șef birou – 5075 lei/lunar, auditor – 4532 lei/lunar, polițist local superior – 3541 lei/lunar, poilițist local debutant cu studii superioare – 2635 lei/lunar, polițist local principal cu studii medii 2079 lei/lunar.

Efortul financiar necesar acordării acestor majorări va putea fi suportat de bugetul local prin planificarea sumelor alocate de o manieră echilibrată și în concordanță cu plafoanele de cheltuieli prevăzute, precum și prin creșterea gradului de colectare al veniturilor proprii.