F Faptul divers

ȘTIRI Călimănești 06.09.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Un nou președinte de ședință în Consiliul Local Călimănești

Pentru perioada august, septembrie, octombrie a fost aleasă să conducă ședințele forului decizional al orașului Călimănești, consiliera PSD, Diana Deaconeasa. Profesor la Liceul Economic din Rm.Vâlcea se află la primul mandat de consilier local.

 

Câți asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav sunt la Călimănești și cât se cheltuie cu aceștia

Direcția de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Călimănești monitorizează activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.

La sfârşitul semestrului I al anului 2021 sunt înregistraţi în evidenţele Direcției de Asistenţă Socială Călimănești un nr. de 37 de asistenţi personali (angajaţi cu contract individual de muncă) şi 113 beneficiari de indemnizaţie lunară de însoţitor. În intervalul ianuarie – iunie 2021 au fost angajaţi 2 asistenţi personali. Concomitent, s-a procedat la încetarea a două rapoarte contractuale, motivul fiind decesul unei persoane asistate și o solicitare de trecere pe indemnizație de însoțitor deoarece asistentul personal din motive personale a dorit incetarea contractului de muncă.

La Călimănești, în peste 95% din cazuri, îngrijirea persoanei cu nevoi speciale este acordată de membri ai familiei (părinte, soţ/soţie, frate/soră). În aprox. 33% din cazuri, asistenţii personali au în îngrijire copii cu vârstă cuprinsă între 6-18 ani, restul de 67%, prestând servicii de asistenţă adulţilor şi vârstnicilor, cu vârste cuprinse între 18 – 85 ani.

Direcția de Asistenţă Socială a informat că, încă de la începutul anului 2020, salariile de bază ale asistenților personali au fost majorate cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din decembrie 2019, iar cuantumul indemnizației lunare a fost stabilit la 1348 lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu salarizarea asistenţilor personali şi achitarea indemnizaţiilor lunare pentru semestrul I al anului 2021, s-au efectuat plăţile la zi, sumele aferente acestor obligaţii financiare fiind de 664.881 lei, respectiv 922.941 lei (inclusiv indemnizaţiile de concediu acordate asistenţilor personali). Nu trebuie omis faptul că, şi în semestrul I al anului 2021, asistenţii personali angajaţi cu contract individual de muncă au beneficiat de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea – cadru nr. 153/2017, în cuantum lunar de 347 lei brut.

În concluzie, în pofida greutăților provocate de pandemia COVID – 19, apreciem că în semestrul I al anului 2021, serviciile sociale asigurate persoanelor cu handicap grav au corespuns standardelor de calitate din domeniu, nefiind înregistrate cazuri de neglijare/abuz a persoanelor cu dizabilități asistate sau de încălcare a drepturilor acestora.