F Faptul divers

Știri comuna Malaia- 03.09.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Alocarea unor sume din bugetul local pentru susținerea unor evenimente cultural-sociale din comuna Malaia

Se aprobă alocarea sumei de 25000 lei pentru  organizarea Zilelor  comunei Malaia, județul Vâlcea care se vor suporta din bugetul local pentru anul 2021.

Sumele alocate din bugetul local aferent anului 2021 în limita creditelor aprobate cu această destinație, vor fi cheltuite pe bază de documente justificative cu respectarea legislației în vigoare.

Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Malaia.

 Premii anuale pentru  elevii din comuna Malaia care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională și bacalaureat

Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei pentru rezultate  deosebite la evaluarea națională și bacalaureat.

Educația în școală este, după cea obținută în familie, prima în formarea personalității copiilor.

Schimbările sociale din ultimii ani atrag după ele necesitatea formării şi educării unor generații apte să facă faţă noilor cerințe.

Investiția în oameni, mai ales pentru creșterea performanțelor școlare şi profesionale, are drept consecință conturarea unor categorii de tineri care să aibă o percepție reală a exigențelor noii societăţi.

Efortul sistematizat al elevilor, pe care aceștia îl depun în procesul instructiv-educativ, îi răsplătește atât prin acumularea de cunoștințe, dar şi prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul lor.

De aceea, este necesar să existe o modalitate de evaluare a activităţii școlare a acelora care s-au poziționat într-o elită a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură.

Totodată, acest rezultat deosebit, dacă este premiat, constituie o puternică motivație pentru cei în cauză, de a continua în acelaşi mod activitatea şcolară, iar pentru ceilalți, colegi sau apropiaţi, constituie un exemplu stimulativ.

Susținerea unui program de apreciere şi stimulare a elevilor care au realizat într-un an şcolar performanţe şcolare deosebite, oferind din bugetul comunei Malaia premii anuale, pentru elevii de gimnaziu şi pentru cei de liceu, cursuri de zi, care locuiesc şi studiază în unităţi şcolare, poate arăta preocuparea Consiliului Local Malaia pentru dezvoltarea economico-socială a comunei prin crearea cadrului necesar pentru susţinerea actului educaţional în vederea obţinerii performanţelor şcolare şi profesionale.

Aprobarea demarării procedurii de corectare a unor erori a limitelor intravilanului cuprinse în documentația de urbanism Plan Urbanistic General al comunei Malaia

Se aprobă demararea procedurii de corectare a unor erori a limitelor intravilanului cuprinse în documentația de urbanism Plan Urbanistic General al comunei Malaia .

 Sumele alocate pentru procedura de corectare a erorilor cuprinse în documentația de urbanism P.U.G. Malaia se vor suporta din bugetul local aferent anului 2021 în limita creditelor aprobate cu această destinație, care vor fi cheltuite pe bază de documente justificative, cu respectarea legislației în vigoare.

  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Malaia.