F Faptul divers

Știri: Comuna Muereasca 10.09.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

A fost aprobată rectificarea bugetului local al comunei Muereasca pe anul 2021 atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 27, 38 lei.

Veniturile bugetului local pe anul 2021 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2021,rectificate prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2021, se modifică astfel:

Total venituri din care:             + 27,38 mii de lei

Secțiunea de funcționare        + 27,38 mii de lei

Venituri nefiscale.                    + 27,38 mii de lei

 Cheltuielile bugetului local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2021,rectificate prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2021, se modifică după cum urmează:

Total cheltuieli din care:           + 27,38 mii de lei

Secțiunea de funcționare         + 0, 37 mii de lei

Alte transferuri Cap.70.02 „Locuințe,

servicii și dezvoltare publică”   + 0, 37 mii de lei

Secțiunea de dezvoltare            + 27,01 mii de lei

Cheltuieli de capital Cap. 84.02 „Drumuri și poduri”-

Continuarea betonării drumului

 strada Bisericii sau Muereasca.  + 27, 01 mii de lei

Pentru perioada septembrie-octombrie a fost ales  președinte de ședință domnul consilier local Georgescu Cătălin.

Continuarea betonării drumului strada Bisericii, sat Muereasca

Consiliul local al comunei Muereasca, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară de lucru la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11,  prin care propune inițierea unui proiect cu privire la aprobarea obiectivului de investiţii „Continuarea betonării drumului strada Bisericii, sat Muereasca” la valoarea de  27001,77 lei cu TVA  inclus,  finanțat de la bugetul local.

Primarul comunei Muereasca va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.