F Faptul divers

Anunț de început de proiect PNRAS, MATE

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Școala Gimnazială ”General David Praporgescu” din Câineni a început activitățile în cadrul  Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). Acesta  reprezintă un răspuns instituțional pentru reducerea abandonului și PTȘ, adoptarea proiectului fiind asumată prin Strategia Națională de Reducere a Părăsirii Timpurii a Școlii din 2015. Astfel, MATE a fost elaborat de Banca Mondială (BM) în perioada 2018-2019, în baza Acordului de Administrare SRSS/S2018/063 între Comisia Europeană - Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale – și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. MATE oferă un cadru coerent și unitar pentru detectarea, identificarea și înregistrarea timpurie și monitorizarea progresului elevilor în risc de abandon și PTȘ. Acest cadru se bazează pe colectarea în timp real a datelor cu privire la semnalele timpurii – rezultate școlare scăzute, istoric de repetenție, absențe, comportament școlar inadecvat – care permit personalului din școli și factorilor de decizie de la nivel județean și central să coordoneze, să planifice și să implementeze măsuri adecvate și imediate de diminuare a riscurilor și problemelor identificate la nivel de elev, clasă și școală.

Rezultatele așteptate la nivelul școlii noastre sunt:

 1) Creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, reflectate prin:

  • scăderea ratei de abandon;
  • creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial;
  • creșterea ratei de promovabilitate a examenului de evaluare națională;
  • progresul școlar.

2) Îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.);

3) Îmbunătățirea procesele de predare - învățare - evaluare;

4) Creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate; și 5) Îmbunătățirea climatului școlar.