P Politică

Primăria Călimănești preia datoriile salariale ale foștilor angajați de la societatea “S.C. Expo Nord Oltenia S.A.”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În urmă cu câteva zile Executivul UAT Călimănești a adoptat un poiect de hotărâre prin care se propune adoptarea unor măsuri referitoare la societatea Expo Nord Oltenia S.A., în contextul cererii de deschidere a procedurii de insolvență a S.C. Expo Nord Oltenia S.A., formulată de foștii salariați ai societății, cu termen de de judecată pe 23 ianuarie 2020, care face obiectul Dosarului 325/90/2019.

Deoarece încă de la înființare, S.C. Expo Nord Oltenia S.A. a avut probleme de organizare și eficiență, înregistrând an de an venituri foarte mici din activitatea de bază, datoriile societății s-au plătit tot mai greu, s-au acumulat, astfel încât s-a ajuns să nu mai fie plătite nici salariile.

Neprimindu-și salariile, foștii salariați și-au încetat activitatea și s-au adresat instanței de judecată care, prin hotărâri rămase definitive, a obligat societatea la plata drepturilor salariale restante. Neprimind drepturile salariale stabilite conform hotărârilor judecătorești, aceștia s-au adresat executorului judecătoresc și ulterior, au cerut instanței de judecată insolvența societății.

Având în vedere, lipsa mijloacelor financiare, societatea se află în imposibilitatea achitării până la termenul 23 ianuarie 2020 a debitelor stabilite prin hotărâri judecătorești.

Față de considerentele mai sus exprimate, S.C. Expo Nord Oltenia S.A. a solicitat celor doi acționari ai societății să-și asume calitatea de fidejusori (Cel ce garanteaza o obligatie se leaga către creditor de a îndeplini însuși obligația pe care debitorul nu o îndeplinește) și să garanteze achitarea datoriilor societății față de creditori, prin semnarea contractului de fidejusiune înaintea termenului de judecată din 23 ianuarie 2019.

În situația nedorită, de a nu prezenta un contract de fidejusiune până la termenul stabilit 23 ianuarie 2020, este cert, că, societatea va intra în procedura de insolvență, cu consecințe deosebite față de imaginea celor două instituții publice.

Analizând contractul de fidejusiune prevăzut în Anexă la proiectul supus dezbaterii se constată că acesta este întocmit în conformitate cu prevederile art. 2280 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, actualizat, cu modificările și completările ulterioare.

 

În acest context și având în vedere că cele prezentate sunt legale și oportune,  Consiliului Local a adoptat o hotărâre, cu privire la :

  • Adoptarea modelului contractului de fidejusiune prevăzut în Anexă;
  • Împuternicirea primarului U.A.T. Oraș Călimănești, domnul Florinel Constantinescu pentru semnarea contractului de fidejusiune conform modelului anexat, prin care se garantează plata debitelor către foștii salariați până la data de 30.08.2020