P Publicistica

Din istoria localității Jiblea Veche - Călimăneşti Biserica din Jiblea Veche – aspecte din trecut

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) din Jiblea Veche se află în centrul localității, vis-a-vis de fosta școală și obeliscul eroilor. Dintr-o lucrare a prof. Alex. Bălășel. Date cu privire la trecutul satului Jiblea Veche (manuscris) aflăm că prima biserică a fost construită din lemn în sec. al XVIII-lea lângă locuința învățătorului Constantin Cuprian, înspre pârâul Valea Satului. Cu timpul aceasta s-a dărăpănat. S-a construit apoi o alta, tot din lemn în stil săsesc lângă locuința lui M.Cheran. După câțiva ani s-a dărâmat și aceasta.

Actuala biserică s-a clădit în anul 1862 de către obștea satului, cu ajutorul lui Ipolit, starețul Mânăstirii Cozia și cu sprijinul primit din partea lui Tudose Mugescu, deputat în divanurile ad-hoc, preoții Vasile și Gheorghe, Vasile Mămăligă și Ion Pârpală. A fost construită din zid și acoperită cu tablă. Stilul construcției este cel gotic, la fel cu cel al bisericilor săsești, deoarece la construcția ei au contribuit și familiile Cherăneștilor și Hârstoieștilor venite din Ardeal și care erau de origine sașă.

Pictura a fost făcută din culori pregătite cu apă de un ucenic al pictorului Tătirescu din sec. al XIX-lea. Aceasta este asemănătoare  cu pictura Episcopiei Râmnicului. Pictura din sec. al XIX-lea a fost refăcută în frescă în anul 1956 în stil bizantin, pe vremea preotului Gh. Popescu.

Biserica a fost reparată în 1939 când s-a zidit și clopotnița. La această biserică a slujit preotul Gh. Popescu, născut la 29 august 1900. A fost hirotonit la 29 august 1924 pe seama acestei parohii; duhovnic de la 7 decembrie 1925. A fost iconon stavrofor și profesor al Școlii de cântăreți bisericești de la Turnu și președinte de cerc preoțesc. Peste 30 ani obștea din Jiblea și Păușa a fost păstorită de către preotul Vasile Toader, astăzi, după pensionarea acestuia parohia a fost împărțită în două. În zona Jiblea Veche este preot Constantin Negrea, iar Păușa Eduart Toader. Cimitirul vechi a fost la început în jurul bisericii și populat numai cu cruci din piatră. În anul 1900 a luat ființă cimitirul nou în partea de sud a Ocolului Silvic din Jiblea Veche și populat de cruci de piatră, marmură și lemn.