P Publicistica

Cum a luat ființă Clinica de Balneologie din Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În ziua de 1 aprilie 2017 s-au împlinit 43 de ani de la înființarea acestei unități medicale universitare în orașul Călimănești.

Înființarea acesteia s-a realizat în urma unei vizite pe care a făcut-o Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R.(12 august 1969 - 22 decembrie 1989), împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, membru al C.C. al P.C.R.(21 iulie 1972 – 22 decembrie 1989) director general al Institutului de Cercetări Clinice București (15 nov.1967 - 1 apr.1980), în R.P.Chineză (1- 9 iunie 1971) și R.P.D. Coreeană (9-15 iunie 1971). Cu acest prilej delegația română se interesează și de revoluția culturală chineză. În această problemă gazdele le-au spus că în țara lor institutele de cercetare științifică au strânse legături cu practica. Întorcându-se în țară, N.Ceaușescu cu soția sa au dorit să facă o reformă culturală și în România. Pe vremea aceea existau în țara noastră câteva institute de cercetare științifică care n-aveau o strânsă legătură cu practica și s-au gândit să le desființeze. Printre acestea se afla și Institutul de Balneofizioterapie din București. Se punea întrebarea: ce caută un astfel de institut în capitală unde nu sunt factori naturali de tratament, ape minerale ca la Călimănești, Olănești, Govora, Herculane etc. sau lacuri terapeutice ca la Sovata, Ocna Sibiului etc ? Directorul institutului, profesorul dr.Traian Dinculescu a sesizat acest pericol de desființare și s-a gândit să obțină „legea de practică balneară”. Avea în cadrul clinicii sale asistenți universitari bine pregătiți profesional, printre care dr. Stelian Dumitrescu, dr. Laurian Șdic. I-a promovat șefi de lucrări pe amândoi, apoi într-o ședință de lucru a Consiliului Științific al instutului, prof. dr. Traian Dinculescu a propus să se înființeze două secții clinice de balneologie „în teren”, una la munte, la Călimănești și alta la mare, la litoral, la Eforie Nord, sub directa subordonare și îndrumare a institutului. Propunerea profesorului a devenit hotărâre și urma să fie realizată într-un viitor apropiat.

În anul 1973 prof. dr. Traian Dinculescu a fost pensionat pentru limită de vârstă. La conducerea institutului a urmat conf. dr. N. Teleki. Acesta continuă demersul profesorului său și în anul 1973 hotărăște să se înființeze cele două secții de balneologie. Cei doi șefi de lucrări, dr. Stelian Dumitrescu și dr. Laurian Șdic au fost promovați conferențiari și șefi ai celor două secții: una la Călimănești condusă de conf. dr. Stelian Dumitrescu și alta la Eforie Nord condusă de conf. dr. Laurian Șdic.

La nivelul județului Vâlcea înființarea acestei clinici a primit tot sprijinul din partea organelor de conducere: Petre Dănici, președinte al Consiliului Popular al Județului Vâlcea, Marian Sandu, directorul Oficiului Județean de Turism, dr. Titus Ceapă, directorul Direcției Sanitare a județului Vâlcea. Sprijin practic l-a primit din partea conducerii Complexului Balnear Călimănești format din: Constantin Predescu- director coordonator, dr. Gh. Mămularu-director medical, Boris Hirni- director comercial, Dumitru Filip- contabil șef.

 

Hotelul Central a funcționat ca unitate medicală

S-a emis Decizia Nr. 50 din februarie 1974 de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al județului Vâlcea semnată de Petre Dănici, președinte și Ștefan Bobu, secretar.

„În scopul organizării și asigurării funcțiunii acestei secții, se stipula în Decizia Nr.50 din februarie 1974, i se atribuiau 100 de paturi de la Oficiul Județean de

Turism, recte Complexul Balnear Călimănești, situat la Pavilionul Central, aripa sudică, parter și etajul 1, fără modificarea indicatorilor economici-financiari pe anul 1974 ai unității predatoare. Cele 100 de paturi vor avea următoarea destinație: 70 de paturi vor servi pentru spitalizare, 30 de paturi se dezafectează în scopul creării spațiilor necesare laboratorului de analize medicale, activității didactice de cercetare și cazarea cursanților. Baza de tratament necesară  pentru funcționarea secției se va asigura de către Consiliul Popular al Județului Vâlcea prin Direcția Sanitară. Încadrarea secției cu personalul de cercetare și învățământ se va asigura de către Institutul de Balneofizioterapie din București și catedra de balneofizioterapie de pe lângă I.M.F. București. Încadrarea restului de personal, medici și auxiliar, personal medical superior și personal elementar sanitar se va face de către Direcția Sanitară a județului Vâlcea în conformitate cu Decretul Nr. 296/1973 și Decizia Nr. 50 din 11 februarie 1974, dată de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Județului Vâlcea”.

 

Obiectivele clinicii

Clinica a început să funcționeze  la 1 aprilie 1974 în Pavilionul Central. Ea avea trei obiective:

  1. Asistență medicală de specialitate care corespundea cu profilurile de tratament ale stațiunii noastre, adică: boli digestive, renale, reumatismale, metabolice, alergice, căi respiratorii.
  2. Cercetarea științifică privind acțiunea terapeutică a izvoarelor minerale
  3. Activitate didactică care constă în cursuri de specialitate cu medici secundari, specialiști și primari

La înființarea și organizarea acestei clinici sprijinul substanțial l-a acordat Complexul Balnear Călimănești. „Tot greul trebii”, cum spune o zicală românească „a căzut pe umerii celor de la Călimănești”. Complexul Balnear Călimănești a asigurat acestei nou înființată unitate medicală cazare, masă, personal medical sanitar, bază de tratament. La parterul Hotelului Central s-a oferit spațiul pentru laborator și săli de cursuri, la etajul I cazarea pacienților, iar la etajul II cazarea cursanților. Masa pentru bolnavi și personalul clinicii s-a servit la cantina nr.1 de la parterul clădirii. Tot de la Complexul Balnear Călimănești au fost transferate câteva cadre medicale bine pregătite profesional: dr. Mihai Vinereanu, dr. Eugenia Dumitrescu, dr. Ecaterina Popa-Radu (laborator), asistenții: Nicu Rădoi, Mircea Popa, Marilena Ungureanu, Florica Ionescu etc. Bolnavii internați în clinică făceau tratament în cele două baze din Călimănești: una în pavilionul băilor și alta la Vila Oltul (fizioterapia). Cei care aveau indicația pentru cura internă foloseau izvoarele stațiunii.

 

Dr.Stelian Dumitrescu a dat dovadă de devotament și profesionalism

În primii doi ani în secția clinicii au lucrat medicii: conf. dr. Stelian Dumitrescu, dr. Mihai Vinereanu și dr. Eugenia Dumitrescu. În anii următori numărul medicilor au crescut la 5. În anul 1976 dr. Stelian Dumitrescu a fost promovat profesor universitar. Dânsul a făcut numeroase intervenții la organele județene Vâlcea și la Ministerul Turismului și Ministerul Sănătății de a i se da Vila Oltul în totalitate pentru Clinica de Balneologie. După „lupte și explicații” care au durat doi ani prof. dr. Stelian Dumitrescu a reușit să obțină pentru clinică întreaga Vilă Oltul. Această clădire înainte de 1948 a fost proprietatea lui Dumitru Iontea. În anul 1948 a fost naționalizată și a devenit Vila Oltul și folosită pentru cazarea oamenilor muncii veniți la tratament balnear.

În Vila Oltul după preluare de către Institutul de Balneofizioterapie din București, prof. dr. Stelian Dumitrescu a organizat spațiul de cazare pentru 150 de paturi, trei cabinete medicale de consultații, cantină și sală de mese, secția de fizioterapie și laboratorul de analize medicale.

Transferul clinicii de la Pavilionul Central la Vila Oltul a avut loc în luna martie 1976.

Până în 1999 Clinica de Balneologie a fost subordonată Institutului de Balneofizioterapie din București al cărui director a fost N. Teleki. De la 1999 clinica a trecut în subordinea Direcției Sanitare a jud. Vâlcea, director dr. Titus Ceapă, fără personalitate juridică.

După 1990 Serviciul Salvării a trecut de la stațiune în subordonarea clinicii.

Această clinică a fost condusă în perioada 1974-2012 de următorii:

1.Prof. dr. Stelian Dumitrescu 1 aprilie 1974- octombrie 1993

2.Dr. Paul Danciu 1993-2001

  1. Dr. Cornelia Manea (Scalenschi) 2001-2005
  2. Dr. Teodora Tomescu 2005 – prezent

Această Clinică de Balneologie a fost și este și în prezent o unitate medicală universitară de mare prestigiu nu numai pentru orașul Călimănești ci și pentru întreg județul Vâlcea.