P Publicistica

Știați că: Ambasadorul Ion Georgescu ( 1910 – 1978 ), tatăl Mioarei Roman este din Călimănești?

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Printre prestigioasele personalități ale Călimăneștiului se află și Ion Georgescu, ambasadorul țării noastre în mai multe țări în a doua jumătate a secolului XX. S-a născut în ziua de 6 martie 1910 în comuna Jiblea Veche, județul Argeș. Din anul 1950 Jiblea Veche a intrat în componența orașului Călimănești, județul Vâlcea, conform Decretului Nr. 231din 4 octombrie 1950. Părinții săi, tata, Ion N. Georgescu a fost agricultor și comerciant, iar mama, Ana a fost casnică. Ion a copilărit în Jiblea Veche și tot aici a urmat cursurile școlii primare pe care le-a absolvit în anul 1923. A fost un elev silitor și premiant în toate clasele. Urmează apoi cursurile liceului Alexandru Lahovary din Rm. Vâlcea și Școala Normală, pe care le termină în anul 1929. După terminarea Școlii Normale și Liceului a fost învățător la școlile primare din comunele Sălătrucel, Gușoeni de Vâlcea și la Panticeu – jud. Cluj.

A urmat și cursurile Facultății de literatură și filosofie din Cluj pe care le-a absolvit în 1937. Peste 8 ani, în 1945 și-a susținut doctoratul la Universitatea din București cu teza „Orientarea și selecția profesională a învățământului” care a fost apreciată de comisia de specialitate.

Ion Georgescu a fost căsătorit cu Maria Hădărean și a avut trei copii: Rodica – redactor la revista „Lumea”, Mioara (care a fost căsătorită cu Petre Roman) –  profesoară universitară și Vladimir – fizician.

Având în vedere buna sa pregătire profesională și alesul său caracter, Ion Georgescu a fost promovat în funcții de conducere pe linie de învățământ și diplomație. A fost director de studii la Ministerul Învățământului și inspector școlar (1939), inspector general și subdirector la Ministerul Educației (1945), apoi membru al Consiliului Consultator al Ministerului Educației din 1945. În anul 1940 a fost trimis de Ministerul Învățământului la Congresul de la Roma și Geneva din iulie1940. După anul 1944 Ion Georgescu a inițiat și a condus reforma învățământului. În anul 1946 este cooptat în diplomație. A fost trimis mai întâi la Varșovia ca prim secretar al ambasadei, funcție pe care a deținut-o până în 1949. După aceea a fost numit ambasador în mai multe țări: Egipt, Irak, Algeria, Maroc, Mauritania, Liberia, Tunis, Mali și Elveția. Pe când era ambasador în Elveția am avut fericitul prilej să-l cunosc personal. În septembrie 1974, în calitate de director medical al stațiunii balneare Călimănești-Căciulata, am fost împreună cu dr. Bogdan Răzleanu, director medical la Herculane, trimiși de Ministerul Turismului să vizităm câteva stațiuni balneare din Elveția și să promovăm stațiunile românești. Am fost primiți de domnul ambasador  Ion Georgescu cu aleasă curtoazie. S-a bucurat nespus de mult când a aflat că sunt din Călimănești. „Suntem consăteni domnule doctor, îmi spune dânsul; nu ne-am cunoscut la Călimănești, ci aici, la Berna, capitala Elveției”. În anii următori, 1975, 1976 și 1977 rar venea la Călimănești, unde își petrecea o parte din concediu la casa părintească din Jiblea Veche și de fiecare dată mă vizita la cabinetul medical din Pavilionul Central din Călimănești.

În perioada cât a lucrat în diplomație Ion Georgescu a fost trimis în calitate de delegat al țării noastre la Sesiunile Adunării Generale ale O.N.U. în anii 1965, 1966 și 1969. Ion Georgescu a avut și preocupări publicistice ; a scris mai multe lucrări în domeniul învățământului. Pentru activitatea sa prodigioasă a fost distins cu ordine și medalii: Steaua R.P.R. clasa aV-a (1954), Cordon al Republicii Tunisia (1967), Ordinul Muncii clasa a V-a etc.

Ion Georgescu, una din marile personalități ale orașului nostru, prin activitatea sa și alesul său caracter de OM, rămâne un exemplu pentru urmașii săi.