P Publicistica

Sabina Cuprian - doctor, publicist al orașului Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Fenia Driva ne povestește în cartea sa ,, Călimănești Și Oameni Ai Săi – Vieți și Destine”(Editura Rotipo-Iași 2019) cum și-a  îndeplinit  Sabina Cuprian  visul de a deveni medic. Doamna doctor Sabina Cuprian a primit, de-a lungul activității sale, numeroase premii internaționale, care au atestat calitatea serviciilor sale medicale.

 

Despre familia Cuprienilor se poate scrie o carte, dar mă opresc la cea care n-a urmat prin tradiție profesia părinților, ci a ales o altă cale, aceea de medic. Sabina Cuprian, s-a născut în data de 10 decembrie 1938, într-o familie de învățători, căreia așa cum o mărturisește, le este recunoscătoare, pentru că au învățat-o să deprindă gustul cărților, și mai ales ce înseamnă demnitatea, înainte de a cunoaște definiția cuvântului. Tatăl, Cuprian Constantin, a fost al patrulea copil al învățătorului Constantin Cuprian, revizor școlar în timpul ministeriatului I.G.Duca și al Mariei Cuprian, institutoare, elevă a lui Spiru Haret, la Școala Centrală din București. Mama, învățătoarea Elena Cuprian, a fost fiica lui Zamfir și a Elenei Zamfirache. Bunicul matern, un negustor de vază, a construit mai multe case, printre care și cea în care locuiește astăzi dr. Sabina Cuprian. A donat din proprietatea sa, pentru utilitate publică, terenul străduței care duce spre piața orașului și o parte din cel pe care se află primăria și piața. A luptat în Primul Război Mondial, a fost consilier parohial al bisericii din Călimănești, încă de la construcția ei și câțiva ani jurat la Judecătoria din Rm. Vâlcea. Părinții, prin mâna cărora au trecut zeci de generații de elevi, tatăl îndeplinind mulți ani și funcția de director, s-au distins nu numai ca educatori, ci și prin munca dusă pe tărâm obștesc și cultural. Pentru contribuția învățătorului Cuprian Constantin la ajutorarea celor lipsiți de hrană în cursul anilor 1935-1936, Societatea Națională de Cruce Roșie a României ”Inter Arma Caritas" și-a  arătat recunoștința prin acordarea diplomei semnată de Generalul Filitti, Secretarul general al Societății. Prin activitatea culturală, desfășurată cu extrașcolarii, în Cadrul Căminului Cultural Jiblea Veche, învățătorii Constantin și Elena Cuprian au contribuit la strângerea de fonduri necesare construcției noului corp de clase la vechiul local al școlii (lângă monument).

Alături de alte cadre didactice învățătoarea Elena Cuprian a făcut parte din orchestra „Doina Oltului” interpretând la vioară din repertoriul orchestrei.

Școala primară, Sabina Cuprian  a urmat-o la școala din Jiblea Veche având-o ca învățătoare pe mama sa; Școala Gimnazială la Călimănești; Liceul teoretic de Fete, Rm.Vl.; Facultatea de Medicină Generală din cadrul Institutului Medico-Farmaceutic Cluj (1962), cu media generală 9,75 și 10 la lucrarea de diplomă. Părinții doreau ca fiica lor să devină profesoară, dar ea a ales medicina. In schimb fratele ei, Constantin (Tică) opt ani mai tânăr, a devenit profesor de istorie la școala din Călimănești, unde au fost dascăli și părinții săi. Fiica acestuia Maria Cristina Cuprian economistă, profesor gr.I, la liceul Economic din Călimănești, este la a patra generație, care continuă tradiția de dascăli a familiei. Urmându-și visul din copilărie, de a deveni medic, după terminarea liceului,  Sabina Cuprian a traversat Carpații, unde a găsit ce a visat, cu gândul de a se reîntoarce printre ai săi ca să fructifice cu roade înzecite cele învățate.

Traiectoria profesională:

Repartizată la circumscripția medicală Bunești, din vechiul raion din Rm.Vâlcea, unde fiind singurul medic, a acordat asistența medicală atât adulților cât și copiilor. În cei patru ani de stagiu, obligatoriu în mediul rural, dispensarul Bunești a fost unicul, din raion, cu indicatorul „0” la mortalitate infantilă.

În 1966, în urma concursului organizat de Ministerul Sănătății, la București, a ocupat postul  de medic de Medicină Generală de la Dispensarul Călimănești. A parcurs treptele profesionale, până la gradul de medic primar, obținut prin concurs național la București. Considerând că nu numai într-un mare spital, ci și în cel mai îndepărtat colț de țară, medicul care-și slujește profesia cu demnitate,  pasiune, dăruire,  poate obține satisfacții nebănuite. Prin mâna ei au trecut mii de vieți, bogați sau săraci, intelectuali sau oameni simplii, indiferent de vârstă, ziua și noaptea, în zile de lucru sau de sărbătoare. Spune că dacă, prin absurd,  s-ar mai naște odată tot asta ar face. S-a străduit să acorde importanță comunicării cu omul bolnav, pentru a ajunge la sufletul lui.

Medicul este prelungirea mâinii lui D-zeu și numai prin comunicarea cu sufletul pacientului se poate ajunge la rădăcina suferinței. În perioada 1971-1977 dispensarul a fost ales centru de instruire a tinerilor medici absolvenți, repartizați în județ. Colectivul dispensarului medical Călimănești, condus de dr. Sabina Cuprian cu sprijinul comitetului orășenesc de Cruce Roșie, a contribuit ca prin numărul donatorilor onorifici de sânge, localitatea să se situeze pe primul loc în județ.

Participări la congrese și seminarii:

La 21-28  septembrie 1983, în cadrul Seminarului Internațional ”Metode de control al morbidității și mortalității infantile fondate de factorii de risc", organizat de Ministerul Sănătății sub egida OMS și al Centrului Demografic ONU (CEDOR), demonstrațiile practice efectuate în cadrul dispensarului Călimănești au atras cele mai bune aprecieri din partea participanților români și străini aflați la seminar. În 1984 cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, dispensarul a primit ”Diploma de Onoare”. A făcut parte din delegația de medici vâlceni la Primul Congres  al Medicului de Familie, București 1987.

Distincții primite:

Din zecile de diplome:

  • În 1973 prin Decretul 316 al Consiliului de Stat, medicului Cuprian Sabina, i s-a acordat medalia „Meritul Sanitar”; 1978, 1982.
  • Diplomă de Aur pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roșie;
  • Diplomă jubiliară cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la constituirea Crucii Roșii; 2005.
  • Diplomă de Onoare cu prilejul sărbătoririi atestării și declarării zilei de 20 Mai, ca zi aniversară a localității Călimănești; 20 Mai 2012.
  • I s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al orașului Călimănești – pentru dăruirea cu care s-a implicat o viață întreagă în exercitarea nobilii profesii de medic și pentru conștiința și demnitatea cu care și-a făcut datoria zi de zi; 2013.
  • Diplomă de excelență cu prilejul sărbătoririi a 625 de ani de la atestarea documentară a orașului Călimănești

Deși s-a pensionat, încă mai lucrează, în cabinet privat. Pentru că spune dr. Sabina Cuprian, așa cum a învățat de la înaintași în timpul facultății, „medicul care s-a pregătit și se pregătește toată viața pentru această profesie, nu renunță la ea, decât atunci când se îmbolnăvește sau moare". Fiecare zi în care poate fi de ajutor aducând un zâmbet pe chipul unui bolnav este o binecuvântare.

Sabina Cuprian,  participă anual la simpozioane, conferințe și congrese pe teme medicale, pentru a împleti experiența de o viață, cu noile descoperiri în domeniu. În timpul liber, îi place să asculte muzică de operă și simfonică, îi place în egală măsură istoria, literatura,  poezia.

A marcat-o acel moment, din 20 mai 2012, când a primit titlul de „ Cetățean de Onoare al orașului Călimănești”, pentru că în acel an se împliniseră și „50 de ani de la terminarea facultății de medicină", moment la care a fost prezentă la Cluj-Napoca, alături de colegii ei de facultate.

Este coautor la vol. Enciclopedia Județul Vâlcea. II - Localității urbane. Orașul Călimănești, capitol ”Ocrotirea sănătății. Starea  de sănătate a populației.” 2012.