P Publicistica

Călimăneșteni printre Oltul de amintiri: Gheorghe Lazăr, profesor, inginer, doctor în geografie, economist, publicist.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Fenia Driva ne povestește în cartea sa „Călimănești și oameni ai săi, vieți și destine” (Editura Rotipo-Iași 2019)  despre cariera și  activitatea profesională a d- lui Gheorghe Lazăr.

Născut în 28 iulie 1951, Smârdioasa, Teleorman, urmează școala primară la Smârdioasa, Liceul teoretic la Zimnicea (1970); Facultatea de Industrie Alimentară- Universitatea din Galați (1975). Lucrarea de licență „Tehnologii fementative moderne”, coord.  prof. univ. dr. Lefter Viorel. Curs postuniversitar „Sisteme informatice economice” (A.S.E. București, 1996). Programator de calculatoare, compatibile I.B.M.-P.C.; programator în contabilitatea informatizată. În anul 2010, își susține doctoratul cu lucrarea „Dispariției regionale în alimentația diferitelor categorii de persoane”, șef lucrare prof.univ.dr. Maria Pătroescu, Universitatea București.

La 28 iulie 2010, obține titlul de doctor în geografie.

Căsătorit cu Ana (n.Stanciu), profesor, au doi copii: Florin Cristian (n.1975), economist, căsătorit, o fetiță Andreea-Maria; Liliana Mihaela (n.1981), economist (căsătorită, Simonca), doi copii: Raluca-Ioana, Marc-Alexandru. Amândoi frații, Florin și Liliana își au domiciliul în Cluj-Napoca.

Carieră. Activitate profesională:

Inginer la Complexul de Industrializare a Cărnii din Alexandria (1975-1979); Liceul Economic, Grup Școlar Economic și de Servicii, Călimănești (1979-2016), profesor, grad didactic 1; director adjunct (1996-1999); director (1999-2008); profesor de specialitate (discipline tehnologice); coord.programe PHARE-VET „Familia Ocupațională-turism și activități conexe”; absolvent al cursului de perfecționare a cadrelor din învățământul hotelier turistic, din cadrul programului: EUPHARE  pentru turism organizat de Ministerul Învățământului și Ministerul Turismului (1994); Lector universitar la Facultatea de Geografie a Turismului-Universitatea București, Filiala Călimănești (din 1998); Formator de directori- programul Băncii Mondiale „Management & Finanțare”(2000).

Inginerul Lazăr Gheorghe cu experiență în derularea de programe PHARE VET EU RO 9405 de reformă a învățământului profesional și tehnic; Școală Pilot pentru domeniul de pregătire” Turism și alimentație publică” PHARE TVET – 01.08.01-PHARE TVET 01.08.03; Centru de resurse-PHARE EU RO9702-TTQM- „Educația pentru calitate”. Programul Leonardo da Vinci „to client”;  Programul Phare „Asigurarea calității în formarea adulților”. Prin Ordinul M.E.N.Nr.4404/31 08 1998, a fost aprobata tipărirea de Standarde, care au fost elaborate și de un colectiv de profesori ai Grupului Școlar din Călimănești.

Autor de Standarde:

Lazăr Gheorghe, Popa Sorin, Lazăr Ana, Popescu Tatiana, Standarde de pregătire profesională pentru ocupațiile lucrător hotelier, agent de turism, ghid, asistent manager în alimentația publică, hotelier. Coordonator de programe PHARE Vet, 1998 2000 p.; Lazăr Gheorghe,  Popa Sorin, Lazăr Ana, Popescu Tatiana Curriculum-uri pentru învățământul hotelier, agent de turism,  ghid, asistent manager în alimentația publică, hotelier. 1998, 200 p.; Lazăr Gheorghe,  Popa Sorin, Lazăr Ana, Ghid pentru agentul de turism. Proiect Leonardo da Vinci „ To client”. 2000, 60 p.(cu parteneri din Grecia, Spania, Anglia. Lazăr Gheorghe,  Popescu Luminița ghid metodologic pentru predarea disciplinelor de specialitate-elaborat de M.E.C. și consiliul Național de Curriculum.  Lazăr Gheorghe, Brumar Constanța, Irimie Mariana, Petria G. Auxiliar curricular pentru clasa a-IX-a Școala  de Arte și Meserii, elaborată de M.E.C. și C.N.D.I.P.T. București,  200 p.; Program cadru pentru formarea adulților: calificările lucrătorilor în alimentație nivel I și Lucrător nivel II, 2004-2005, 113p.(în cadrul programului Phare- „asigurarea calității în formarea profesională a adulților”. Parteneri Abu Consult Berlin, Germania, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Consiliu Național de Formare Profesională a Adulților, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, România).

După proiectele enunțate mai sus, și premii pe măsură pentru această instituție de învățământ, aflată sub directoratul său, pentru rezultate deosebite în domeniul formării profesionale, Grup Școlar Administrativ și de Servicii Călimănești a primit înalte premii și distincții: Trofeul de Aur, Londra,  2003; Trofeul de Platină, New York, 2004; Trofeul de Diamant, Frankfurt, 2005; Oscarul Calității la Paris- Trofeul de Diamant, 2006.

Cărți tipărite- Autor: Disparități Regionale în alimentația diferitelor categorii sociale și implicațiile lor în mediu/ Lazăr Gheorghe. Rezumatul tezei de doctorat. București. 2009; Metodă de analiză în turism. Aplicații practice. Gheorghe  Lazăr. București: Editura Universității, 2011.

Coautor la: Enciclopedia județului Vâlcea. Localități Urbane. Vol. II/coord. de prof. Ion Soare. Călimănești. Cap. V Învățământul. Liceul, 2012, p.816-862.