S Social

Aviz favorabil pentru rețeaua unităților școlare din Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

În data de 16.12.2022, prin adresa nr. 6.577, înregistrată la Primăria Orașului Călimănești, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a transmis avizul conform privind reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Călimăneşti, pentru anul şcolar 2023 - 2024. Acest aviz se eliberează anual, conform Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare. Este aprobată Metodologia de fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar care urmează. Pentru anul scolar 2023 - 2024, pe raza orașului Călimănești activează următoarea rețea de unități de învățământ preuniversitar:

      

 

  1. LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM (unitate cu personalitate juridică) - strada Pieței, nr.4, oraș Călimănești, Județul Vâlcea;
  2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” (unitate cu personalitate juridică) – strada Calea lui Traian, nr.447, oraș Călimănești, Județul Vâlcea, cu structurile:
  • Școala Gimnazială Jiblea Veche;
  • Școala Primară Jiblea Nouă;
  • Grădinița cu program normal Jiblea Veche;
  • Grădinița cu program normal Jiblea Nouă.
  1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 (unitate cu personalitate juridică) – strada Tudor Vladimirescu, nr.18, oraș Călimănești, județul Vâlcea.
  2. CLUBUL COPIILOR, structură - strada Calea lui Traian, nr.447, oraș Călimănești, Județul Vâlcea.