S Social

Va fi construită o creșă nouă la Călimănești. Consilierii au votat începerea procedurilor tehnice și juridice

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În ședința Consiliului Local Călimănești, pentru luna ianuarie 2023, consilierii au aprobat proiectul de hotărȃre privind întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) -  „P.U.Z. Construire Creşă pentru maxim 7 grupe/70 copii”, amplasament – oraş Călimăneşti, strada Serei, nr. 44, judeţul Vâlcea. Această creșă va aparține Primăriei oraşului Călimăneşti.

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. reprezintă o piesă de bază în aplicarea P.U.Z., el întărind şi detaliind reglementările din P.U.G. Prescripţiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii pe întreg teritoriul ce face obiectul P.U.Z.

La solicitarea Primăriei Călimănești, S.C. ARHINET PLUS S.R.L. a întocmit documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) - „P.U.Z. Construire Creșă pentru maxim 7 grupe/70 copii”. Terenul în suprafaţă de 26.615 mp. este situat în intravilanul oraşului Călimăneşti, strada Serei, nr. 44, judeţul Vâlcea și este domeniul public al Orașului Călimănești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Călimăneşti din luna iunie 2021 a fost aprobată dezlipirea imobilului-teren ce aparţine domeniului public al U.A.T. Oraş Călimăneşti. Pentru aprobarea (P.U.Z.) şi (R.L.U.) -„Construire Creșă pentru maxim 7 grupe/70 copii”, au fost obţinute avizele şi acordurile favorabile, potrivit legislaţiei în vigoare și prevăzute prin Certificatul de urbanism, precum și Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, obținut în 20.04.2022;

Pentru realizarea acestei creșe a fost nevoie de implicarea publicului în procedura de informare şi consultare fiind îndeplinită de către elaborator şi investitor, conform Raportului informării şi consultării publicului nr. 21990 din 05.12.2022, nefiind înregistrate sesizări și comentarii privind acest proiect. Documentația de urbanism a fost dată publicității prin afişare pe site-ul Primăriei Orașului Călimănești, la secțiunea Arhitect Șef, şi la avizierul Primăriei Orașului Călimănești, conform procesului-verbal nr. 7923/05.05.2022.

În ședința din 31 ianuarie, Consiliul Local al oraşului Călimănești a aprobat următoarele:

  1. Aprobarea documentaţiei (P.U.Z.) şi (R.L.U.) - „P.U.Z. Construire Creșă pentru maxim 7 grupe/70 copii”, amplasament – oraş Călimăneşti, strada Serei, nr. 44, judeţul Vâlcea, Beneficiar: U.A.T. Oraș Călimănești.
  2. Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea şi conţinutul documentaţiei de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparţin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentaţiei de urbanism;
  3. Raportul informării şi consultării publicului nr. 21990 din 05.12.2022 prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în hotărârea Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr. 21/31.03.2015 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, parte integrantă din proiectul de hotărâre supus aprobării;
  4. Termenul de valabilitate al documentației aferente Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) -„P.U.Z. Construire Creșă pentru maxim 7 grupe/70 copii”, este până la elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) care va cuprinde reglementările prezentului Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).