S Sport

Executivul lui Florinel Constantinescu pregătește echipa de fotbal a Călimăneștiului pentru marea performanță

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Consilierii din Călimănești, la propunerea Executivului, au adoptat (în ședința lunii februarie 2022) proiectul de hotărâre privind modificarea  Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești. Clubul Sportiv Cozia Călimănești a fost inființat ca asociație sportivă fără personalitate juridică cu scopul declarat prin statut de: ”promovare, difuzare și prezentare a fotbalului ca disciplină, de practicare a acestuia de către jucători legitimați ai clubului, de participare la activități și competiții sportive, de a descoperi, selecționa, iniția și pregăti copii și tineri pentru sportul de performanță.”

În acest sens Consiliul Local Călimănești a adoptat Hotărârea Consiliul Local nr. 58/17.07.2013 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Orășenesc Cozia Călimănești.

Corolarul clubului este echipa de fotbal Cozia Călimănești care a participat și participă la competiții sportive cu bune rezultate. În vederea participării în continuare la competiții sportive oficiale județene și naționale, cât și la jocurile de baraj în vederea promovării într-o ligă superioară, ca structură sportivă, se impune obținerea de către Clubul Sportiv Cozia Călimănești a Certificatului de Identitate Sportivă care se eliberează de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Cozia Călimănești are șanse să joace în luna iunie 2022 meciurile de baraj pentru promovarea în Liga a III a. Iar pentru lucrul acesta se impune obţinerea cu celeritate a Certificatului de Identitate Sportivă. Dar, pentru obținerea lui, trebuie să se aducă modificări Statutului și Actului Constitutiv al Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești prin adăugarea unor noi articole în cuprinsul lor şi prin eliminarea sau înlocuirea unor sintagme pentru a nu nu intra în contradicție cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

 

În acest context Executivul primăriei Călimănești propune efectuarea următoarelor completări şi modificări:

 1. Completarea Statului Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești cu detalierea articolului privind ”Regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense și sancțiuni, condițiile de acordare a acestora” și pe cale de consecință renumerotarea celor existente;
 2. Eliminarea următoarelor sintagme:
 • “(…) considerarea statutului de stațiune turistică și balneoclimatică a orașului Călimănești, de necesitatea promovării acestuia ca destinație turistică, cultural artistic și de agrement”( art. 4 alin. 2 din Statutul asociației);”
 • “activități sociale, cultural, artistice, științifice” din cuprinsul Actului Constitutiv;”
 • “va interveni în activități sociale, cultural, artistice și știițifice (…) din cuprinsul Actului Constitutiv;”
 • “activități cu caracter omagial, comemorativ, cultural din cuprinsul Statutului și Actului Constitutiv;”
 1. Înlocuirea următoarelor sintagme:
 • “organizarea și participarea sportivilor clubului la competițiile oficiale și neoficiale, atât în țară cât și în străinătate”( art.4 alin.2 din Statutul asociației) cu sintagma ”organizarea de competiții sportive cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale, precum și participarea sportivilor clubului la competițiile oficiale și neoficiale, atât în țară cât și în străinătate”
 • “va organiza (….) competiții sportive din cuprinsul Actului Constitutiv cu sintagma ”va organiza (…) competiții sportive cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale;”
 • “(…) Club Sportiv Cozia cu sintagma Clubul Sportiv Cozia(art. 51 din Statutul asociației).”

Eliminarea și înlocuirea unor sintagme din cuprinsul art.4 alin. (2) din  Statutul Clubului Sportiv Cozia Călimănești , acesta va avea următorul cuprins:

          “Obiectivele Clubului decurg din scopul pentru care acesta a fost înființat, din prevederile legale și oficiale care reglementează practicarea sportului în general și a fotbalului în mod special, astfel:

 • Organizarea de competiții sportive cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale, precum și participarea sportivilor clubului la competiții oficiale și neoficiale, atât în țară cât și în străinătate;
 • Promovarea eticii sportive a luptei împotriva violenței în sport și dopajul, pentru menținerea și cultivarea spiritului de fair- play;
 • Promovarea practicării sportului, în special în rândul tinerilor, a armoniei vieții sociale, a valorilor umane și sportive autentice;

 

 • Confecționarea materialelor specifice-publicații, programe, fanioane, insigne, brelocuri, postere etc., precum și asigurarea difuzării și valorificării acestora;
 • Valorificarea în condițiile legii a rezultatelor activităților fotbalistice desfășurate;
 • Sprijinirea și participarea la desfășurarea diferitelor activități cu caracter sportiv, recreativ sau la alte activități organizate la nivel local sau de reprezentare a comunității locale.”

Adăugarea unei sintagme în cuprinsul art. 51 din Statutul Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești, acesta va avea următorul conținut:

               “Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și din alte acte normative aplicabile în materie.

 

Eliminarea sau înlocuirea unor sintagme din cuprinsul  punctului C) din  Actul Constitutiv, acesta va avea următorul cuprins:

”Scopul ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV COZIA CĂLIMĂNEȘTI este de promovare, difuzare și prezentare a fotbalului ca disciplină, de practicare a acestuia de către jucătorii legitimați ai clubului, de participare la activități și competiții sportive, de a descoperii, a selecționa, a iniția și a pregăti copii și tineret pentru sportul de performanță.

Obiectivele care ghidează activitatea clubului sunt:

 • Promovarea, practicarea, difuzarea și prezentarea fotbalului ca disciplină. Cu acordul Consiliului Director pot fi adăugate şi alte discipline sportive, acestea urmând a fi ratificate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
 • Promovarea și protejarea drepturilor și intereselor membrilor asociației;
 • Derularea tuturor acțiunilor în scopul promovării armoniei vieții sociale din comunitate, al promovării valorilor umane și sportive autentice;
 • Sprijinirea, prin forme legale, pentru desfășurarea diferitelor activități cu caracter sportiv, recreativ sau în alte activități de reprezentare;
 • Promovarea de acțiuni de interes general în domenii ca: sprijinirea și promovarea sportului, lupta împotriva violenței în sport și a dopajului, menținerea și cultivarea spiritului de fair - play, promovarea sănătății, educației și activității de tineret prin sport;
 • Organizarea și desfășurarea unor activități sportive, cu sportivi ai asociației și participarea acestora la diverse competiţii oficiale sau neoficiale, atât în țară cât și în străinătate;

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Clubul:

 1. Va organiza şi participa la evenimente și competiții sportive cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale;
 2. Va promova practicarea sportului, prin intermediul secțiunilor sale, în special în rândul tinerilor;
 3. Va dezvolta relații între membrii Clubului și terțe părți, și relații cu alte instituții, totul, cu obiectivul comun de a menține și îmbunătății semnificația sportivă și socială de care se bucură Clubul;
 4. Va promova solidaritata, dimensiunea civică și social a Clubului în orașul Călimănești și în întreaga țară;
 5. Va promova relații de parteneriat cu alte entități din domeniul sportului, în vederea dezvoltării și valorificării cu precădere a potențialului sportive din zonă.”

 

Celelalte prevederi ale Statutului Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești rămân așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.09.2019 privind aprobarea majorării contribuției orașului Călimănești la bugetul Clubului Sportiv Cozia Călimăneşti, modificarea  Acordului-Contract de Asociere și a Statutului Asociaţiei Clubului Sportiv Cozia Călimăneşti cât și celelalte prevederi ale  Actului Constitutiv.