A Administrație

Hotărâri ale consilierilor pentru călimăneșteni – februarie 2023

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

La sfârșitul lunii februarie 2023 a fost convocat Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2023, orele 16. Aceasta s-a desfășurat în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, Executivul prezentând pentru aprobare opt proiecte de hotărâri. Trebuie să știți că lunar primarul Florinel Constantinescu convoacă Consilierii cărora le prezintă un set de proiecte pentru aprobare. Dacă nu întrunesc numărul de voturi aceste proiecte nu se realizează. La sfârșitul lui februarie au trecut toate cele opt puncte, astfel:

  1. A fost aprobat acordul de parteneriat între U.A.T. Oraș Călimănești și U.A.T. Județul Vâlcea privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă/canalizare/gaze naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada de garanție – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - dr. Florinel Constantinescu.
  2. Acordarea unui mandat special reprezentatului U.A.T. Călimănești în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - dr. Florinel Constantinescu.
  3. Avizat Studiul de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat în aria de operare a Apavil S.A., pentru perioada 2023-2027, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., modificat și completat și a Indicatorilor de performanță ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de Apavil S.A., pentru anul 2023, precum și acordarea unui mandat special reprezentatului UAT Călimănești în Adunarea Generală a Asociației, în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea acestor documente și la completarea Contractului de delegare - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - dr. Florinel Constantinescu.
  4. Acordarea unui mandat special reprezentatului U.A.T. Călimănești în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru perioada 2023-2030 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti, dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind includerea teritoriului administrativ al Orașului Călimănești la teritoriul eligibil al parteneriatului constituit Asociația Grupul de Acțiune Locală Olt Mijlociu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - dr. Florinel Constantinescu.
  6. A fost rectificat bugetul local al orașului Călimănești pe anul 2023 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - dr. Florinel Constantinescu.
  7. A fost aprobată majorarea contribuției orașului Călimănești la bugetul Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimăneşti și modificarea Acordului - Contract de Asociere aferent - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - dr. Florinel Constantinescu.
  8. Serviciul pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești, coordonator Gabriel Dumitrache, a prezentat Raportul de Activitate pe anul 2022.
  9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.