A Administrație

Șapte puncte pe agenda ședinței, pentru luna august 2023, a consilierilor din Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Joi, 31.08.2023, orele 16.00, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a cuantumului cotizației ce revine Orașului Călimănești, în calitate de membru al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public si Privat și Alimentare cu Energie Termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.10 din 30.01.2020 aprivind aprobarea obiectivului de investiţie “ÎMBUNATĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind concesiunea directă a unui imobil aparținând domeniului privat al UAT Oraș Călimănești- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin închiriere a imobilului-construcție "Punct Loterie", situat în orașul Călimănești, Calea lui Traian 738, județul Vâlcea", ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești – initiator primarul orașului Călimănești – Dr.Florinel Constantinescu.
 8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

Cei 15 consilieri pentru mandatul 2020 – 2024 sunt următorii:

 1. AMUZAN ILIE (PP – USL)
 2. BORICEANU CONSTANTIN (PNL)
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA (PSD)
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA (PER)
 5. MĂMULARU GHEORGHE (PNL)
 6. NISTOR PETRE TIBERIU (PNL)
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU (PER)
 8. SCÎRLEA VASILE (PNL)
 9. SCLIPCEA VALENTIN (PER)
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE (PP – USL)
 11. STOICA ION (PER)
 12. UNGUREANU ANA (PNL)
 13. VLAD ROMEO (PSD)
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE (PNL)
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ (PSD)