A Administrație

Primăria Călimănești. A fost aprobat proiectul de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a cuantumului cotizației ce revine Orașului Călimănești, în calitate de membru al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Călimănești din anul 2022, s-a aprobat asocierea orașului Călimănești cu Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, în vederea promovării și dezvoltării turismului în zonă, asociație ce s-a înființat potrivit Ordonanței Guvernului nr.26/2000. Asociația este constituită în scopul realizării și implementării politicii de dezvoltare turistică în zona municipiului Rm.Vâlcea și în zona stațiunilor turistice – Călimănești, Brezoi, Băile Govora, Băile Olănești și Ocnele Mari; gestionării concrete a acțiunilor, componentelor și politicilor turistice locale; asigurării politicii de promovare turistică, a unei agende de evenimente relevante, în scopul dezvoltării și valorificării potentialului turistic al municipiului Rm.Vâlcea și al statiunilor turistice, precum și pentru inițierea și implementarea proiectelor cu finantare europeană și națională.

Potrivit art.6 din Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.32/28.04.2022, a fost desemnat Sclipcea Valentin, viceprimar al orașului Călimănești, în calitate de reprezentant al orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației ”Descoperă Vâlcea”.

Asociaţia Turistică ”Descoperă Vâlcea” a comunicat Nota de fundamentare privind stabilirea cuantumului cotizației ce revine asociaților, prin care s-a aprobat cuantumul cotizației pentru fiecare membru asociat, pentru anul 2023, Orașului Călimănești revenindu-i suma de  42.880,00 lei. Față de cele prezentate, Consiliului Local Călimănești a aprobat proiectul de hotărâre privind suportarea de la bugetul local a sumei de 42.880,00  lei / pentru anul 2023.