A Administrație

12 proiecte pe agenda consilierilor din Călimănești, la ședința lunii septembrie 2023

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti a fost convocat în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2023, orele 16, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Sutești din cadrul Asociației și la încheierea Actului adițional prin care se va modifica Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Calimanești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la încheierea actului adițional la Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea în vederea organizării Festivalului Național de Satiră și Umor „Povestea Vorbii” ediția a XVII-a - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.10 din 30.01.2020 aprivind aprobarea obiectivului de investiţie “ÎMBUNATĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2023 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei bisericii din cadrul Parohiei Păușa din Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind Îndreptare eroare materială strecurată în tilul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr. 74 din 29.06.2023 privind punerea a 5 (cinci) imobile-construcții aferente Stației de epurare apă la dispoziția proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microcentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu”, depus de Apavil S.A. în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești”, precum și a proiectului menționat în vederea depunerii, de către operatorul regional Apavil S.A., spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Oraș Călimănești la cofinanțarea ”Proiectului Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării, prin închiriere, a spațiului comercial cu destinație de farmacie veterinară, situat în orașul Călimănești, strada Pieței nr. 21, parter, județul Vâlcea, ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Călimănești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), constituită la nivelul Liceului Tehnologic de Turism Călimănești pentru anul școlar 2023-2024 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.