A Administrație

U.A.T. Oraș Călimănești, județul Vâlcea, a intrat membru în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătatirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. Asocierea partenerilor publici și privați asigură un teritoriu compact și omogen în cadrul Grupului de Acțiune Locală.

Asociația Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA a fost înființată în anul 2011, entitate ce reunește ca parteneri organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale din 13 localități aparținând zonei de nord a Județului Vâlcea și Județului Argeș. Asociația a obținut primele finanțări în cadrul Axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală în anul 2012, finanțând de-a lungul timpului peste 60 de proiecte și oferind, astfel, posibilitatea creării a peste 40 de locuri de muncă.

Având în vedere oportunitatea obținerii sprijinului pregătitor în elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 prin accesarea Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027, respectiv a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, a Programului Incluziune și Demnitate Socială, respectiv a Fondului Social European Plus, a fost înființat Parteneriatul LEADER cu denumirea CASTRA TRAIANA. Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr. 47 din 11.05.2023 a fost aprobată participarea U.A.T. Oraș Călimănești, județul Vâlcea la Parteneriatul LEADER cu denumirea CASTRA TRAIANA.

Pentru elaborarea și implementarea Strategiei CASTRA TRAIANA de Dezvoltare Locală 2023-2027, în vederea autorizării de către Autoritatea de Management – Programul Național de Dezvoltare Rurală, este necesară includerea U.A.T. Oraș Călimănești, județul Vâlcea în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA ca membru cu drepturi depline.

Începând cu luna octombrie 2023 a fost aprobat de către Consiliul Local al oraşului Călimănești proiectul de hotărâre privind:

  1. Includerea U.A.T. Oraș Călimănești, județul Vâlcea, ca membru în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA;
  2. Asumarea, în calitate de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA, a tuturor drepturilor și obligațiilor stabilite prin Statutul asociației, prezentat în anexa la prezentul referat;
  3. Împuternicirea Primarului Orașului Călimănești, județul Vâlcea, domnul dr. Florinel Constantinescu, reprezentant legal al U.A.T. Oraș Călimănești, să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA și să semneze orice documente necesare în acest sens;
  4. Suportarea din bugetul local a cuantumului cotizației anuale ce revine Orașului Călimănești, în calitate de membru în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală CASTRA TRAIANA, în sumă de 4000 lei.