A Administrație

Proiectul „Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală” a primit finanțare prin POIM 2014-2020

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

UAT ORAȘ CĂLIMĂNESTI, județul Vâlcea în calitate de beneficiar al proiectului împreună cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, au semnat în data de 01.08.2023 contractul de finanțare nr.2287 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea proiectului„Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală”. Finanțarea se va realiza prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea producției de energie din surse regenerabile în vederea îmbunătățirii calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, precum și reducerea costurilor financiare cu energia termică. – OB 1: Modernizarea sistemului de producere și transport a energiei termice în localitatea Călimănești – OB 2: Realizarea unui sistem de producere și distribuție a energiei termice în localitatea Seaca.

 

Obiectivele specifice ale proiectului, stabilite pe baza obiectivelor POIM 2014-2020 sunt:

OB 1: Modernizarea sistemului de producere și transport a energiei termice în localitatea Călimănești:

-un foraj de extracție a apei geotermale

-un punct termic și echiparea cu utilaje și echipamente tehnologice

-1,2 km rețea de transport a agentului termic

-2 schimbătoare de căldură ce înlocuiesc cazane pe gaze naturale

 OB 2: Realizarea unui sistem de producere și distribuție a energiei termice în localitatea Seaca:

-un foraj de extracție a apei geotermale

-un punct termic și echiparea cu utilaje și echipamente tehnologice

-5,5 km rețea de transport a agentului termic

 

Perioada de implementare a proiectului este intre data de 01.10.2018 si data de 31.12.2023. Codul SMIS al proiectului:135235. Valoarea contractului de finanțare este de 71.384.638,54 lei, din care 47.290.487,34 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar cofinanțarea este asigurată din bugetul local.

Date de contact: manager de proiect – domnul Necșoiu Constantin, tel: 0250.750.080, fax: 0250.750.231, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..