F Faptul divers

Promovări în grad și funcții la primăria Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti şi al unităţilor din subordine cu ultimele modificări a fost aprobat prin HCL nr.110/27.12.2018, respectându-se cerinţele privind numărul de posturi necesare constituirii birourilor, serviciilor, direcţiilor precum şi procentul de 12% al funcţiilor de conducere raportat la numărul total de funcţii din instituţie. În prezent, în statul de funcții sunt prevăzute 150 de posturi din care:

 • 2 demnitari;
 • 10 funcții publice de conducere;
 • 47 funcții publice de execuție;
 • 89 posturi personal contractual (dintre care 43 sunt asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav);
 • 2 posturi personal contractual de conducere.

În perioada ianuarie 2019 – februarie 2019, în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești au intervenit mai multe modificări:

 • Începând cu 01.02.2019, încetează contractul individual de muncă al Danielei Ploscaru, paznic, clasa III, gradația 5 în cadrul Compartimentului Pază, ca urmare a promovării concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de polițist local în cadrul Serviciului Poliția Locală;
 • Începând cu 01.02.2019, Daniela Ploscaru, a fost numită în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Serviciului Poliția Locală, ca urmare a promovării concursului de recrutare;
 • Începând cu 01.02.2019, Liana Logăscu, a fost numită în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare, ca urmare a promovării concursului de recrutare;
 • Începând cu 01.02.2019, Nicolae Sorin Miroiu, a fost numit în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, ca urmare a promovării concursului de recrutare;
 • Începând cu 18.02.2019 încetează contractul individual de muncă al lui Constantin Sinca, paznic, clasa III, gradația 5 în cadrul Compartimentului Pază, ca urmare a promovării concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență,
 • Începând cu 18.02.2019, Sinca Constantin a fost numit în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență, ca urmare a promovării concursului de recrutare;
 • Începând cu 18.02.2019, Bogdan Ion Andronoiu a fost numit în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală, Investiții, ca urmare a promovării concursului de recrutare.