F Faptul divers

ȘTIRI Călimănești – 25.08.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Sprijin pentru ”Biserica din Deal” din partea Primăriei Călimănești

Prin adresa nr. 31 din 04.07.2021, înregistrată la Primăria oraşului Călimăneşti sub nr. 13079 din 08.07.2021, Parohia Călimănești II (Biserica din Deal), prin preot paroh Lixandra Petre Iulian, solicită sprijin financiar în vederea executării lucrărilor de reparații curente la clădirile anexe (prăznicar, lumânărar și magazie), precum și a aleilor de acces în curtea bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.

Ţinând cont că posibilităţile financiare ale Parohiei Călimăneşti II sunt limitate, dat fiind faptul că în bugetul local al Primăriei Călimănești sunt prevăzute sume destinate susţinerii unor astfel de acţiuni, Consiliul Local, în unanimitate de voturi, a alocat suma de 10.000 lei pentru executarea acestor lucrări.

Banii au fost acordați din bugetul local pe anul 2021 – CAP. 67 – Cultură, Recreere, Religie. Trebuie reținut că Parohia Călimănești II a primit bani anual din partea Primăriei Călimănești!

 

Se reabilitează termic încă o asociație de locatari din Călimănești

Este vorba despre asociația de locatari nr. 2 (blocul cu șapte etaje) care deține trei blocuri cu un total de 82 apartamente. De la începutul lunii august 2021 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare termică a acestor blocuri de locuințe. Sunt realizate lucrări de anvelopare, schimbare integrală acoperiș, izolare termică plafon și subsol, schimbare tâmplărie de termopan (la cerere), montaj iluminat scară interioară, schimbare țevi subsol.

După asociația de locatari nr. 3 – Căciulata, blocurile din strada Aurel Vlaicu, aceasta este a treia asociație reabilitată. În total, orașul Călimănești mai are încă șase zone de bocuri care urmează să intre în reabilitare.

 

Încă două manifestări culturale importante la Călimănești

În perioada 30 iulie - 09 august 2021, Primăria oraşului Călimăneşti organizează  două manifestări culturale devenite tradiţie pentru localitate: Tabăra de Arte Vizuale ”Vlaicu Ionescu” ajunsă la a XIV-a ediţie şi a XII-a ediţie a Taberei Naţionale de Teatru ”Florin Zamfirescu”.

Tabăra de Arte Vizuale ”Vlaicu Ionescu” este un eveniment mediatizat la nivel naţional şi internaţional, inițiat în 2007, în cadrul căruia au loc ateliere de creaţie plastică, care se finalizează cu expoziţii personale şi de grup.

Tabăra Naţională de Teatru ”Florin Zamfirescu” este un proiect cultural inițiat în 2009 care, prin participarea studenţilor sau absolvenţilor Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale”, precum şi a profesorilor, îmbogăţeşte şi diversifică posibilităţile de promovare a potenţialului cultural al oraşului staţiune - Călimăneşti.

Ambele manifestări sunt cuprinse în Planul de activităţi al Compartimentului  Cultură,  pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr. 107/26 din 29.12.2020 şi  reprezintă o oportunitate de promovare a potenţialului cultural şi turistic al oraşului Călimăneşti, prin organizarea unor ateliere de creaţie interactive în domeniul artei vizuale şi teatrale, a unor concursuri de dans şi poezie, a unor spectacole de teatru şi animaţie stradală, îmbogăţind astfel oferta de activităţi cultural-artistice şi educative pentru comunitatea locală, dar şi pentru cei atrași de provocările turistice ale stațiunii.

Întrucât organizarea celor două evenimente culturale presupune efectuarea unor cheltuieli specifice (realizarea, tipărirea şi expedierea invitaţiilor de participare, a flyerelor promoţionale, a afişelor şi bannerelor de promovare a evenimentelor,  organizarea festivităţilor de deschidere şi închidere oficială a taberelor, asigurarea cheltuielilor legate de cazare, masa şi plata drepturilor de autor pentru artiştii participanţi, precum şi a celor legate de achiziţionarea materialelor de lucru sau de recuzită), este necesară încheierea unor acorduri de parteneriat cu asociaţii avizate în domeniu: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Vâlcea, cu Fundaţia Act.or.Art. și respectiv Asociația Tandem.

Suma aproximativă de 80.000 de lei, alocată acestor manifestări, este suportată din bugetul local şi are ca sursă principală veniturile obţinute din taxa de promovare turistică a staţiunii.