F Faptul divers

ȘTIRI: Comuna Muereasca- 01.09.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos în vederea exploatării mesei lemnoase

Consiliul local al comunei Muereasca, județul Vâlcea a aprobat în ședința ordinară de lucru din data 30 iulie 2021 la care participă 11 consilieri din totalul de 11, hotărârea cu privire la stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos în vederea exploatării mesei lemnoase din comuna Muereasca.

Se aprobă: actul de punere în valoare 1940 Muereasca, constituit din fondul forestier; devizul de exploatare masă lemnoasă cu formația de fondul forestier, proprietate publică a Primăriei comunei Muereasca; prețul de vânzare pentru materialul lemnos rezultat din partizile din U.P.I. Șuta Muereasca conform amenajamentului silvic existent și prevederilor Legii nr.175/2017.

 Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “APA Vâlcea”

Se mandatează reprezentatul Comunei Muereasca, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să aprobe în numele și pe seama Comunei Muereasca.

Prețul pentru apă potabilă și tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare-epurare prestate/furnizate de Apavil S.A pe întreaga arie de operare, ajustate cu inflația și avizate de A.N.R.S.C. conform avizului nr.906.110 din 20.04.2021.

Prețurile la apă potabilă și tarifele de canalizare-epurare pentru populație conțin T.V.A în cotă de 9%, iar pentru restul utilizatorilor nu conțin T.V.A.

Prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare și tariful pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare s-au determinat pe baza influențelor primite în costuri până la nivelul lunii aprilie 2021.