P Politică

Petițiile adresate Consiliului Județean Vâlcea în perioada 01.01. 2020 – 31.12.2020

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

După cum informează consilierul județean P.E.R, Marian Dumitru, în ședința Consiliului Județean Vâlcea, din data de 26 februarie 2021, a fost prezentat și adoptat ”Raportul privind modul de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public în perioada ian. – dec. 2020”. Raportul a prezentat consilierilor județeni modul în care au fost gestionate petițiile venite pe adresa instituției județene. În care se precizează:

Dreptul de petiționare face parte din categoria drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și este reglementat prin dispozițiile art. 51 din Constituția României.

La Consiliul Județean atribuțiile privind urmărirea modului de soluționare a petițiilor revine în sarcina Compartimentului de Comunicare, Relații Publice, secretariat ATOP care se îngrijește de înregistrarea, urmărirea, soluționarea, expedierea răspunsului către petiționari.

În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, la Consiliul Județean Vâlcea au fost înregistrate 392 de petiții și memorii ale cetățenilor. Dintre acestea, un număr de 46 petiții au fost redirecționate spre soluționare Cons. Jud., de către:

  • Administrația Prezidențială – 2;
  • Ministerul Sănătății – 8;
  • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – 2;
  • Ministerul Municii și Protecției Sociale – 2;
  • Avocatul Poporului – 1;
  • Instituția Prefectului Vâlcea – 12;
  • Alte instituții – 15;

De asemenea, alte 53 reprezintă solicitări formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În continuare, prin analiza conținututlui petițiilor înregistrate, cetățenii au sesizat nerespectarea unor prevederi legale în ceea ce privește: protecția socială și modul de acordare a asistenței sociale a persoanelor care se află sub o măsură de protecție socială în centrele din subordinea DGASPC, nereguli în acordarea beneficiilor de ajutoare sociale, idemnizația asistenților personali, a ajutoarelor de încălzire a locuinței ori au sesizat comportamente neprincipiale ale conducerilor unor instituții și autorități publice sau ale unor manageri, funcționari publici, salariați din cadrul acestora, precum și litigii diverse pe care le au cu autorități sau instituții publice sau cu persoane.

De asemenea petiționarii au solicitat sprijin pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal: locuri de muncă, locuințe sociale, ajutoare materiale și financiare pentru reabilitarea locuințelor afectate ca urmare a calamităților, sprijin pentru branșarea la rețeaua de curent electric, alimentare cu apă potabilă și canalizare. Sprijin pentru obținerea unor titluri de proprietate asupra terenurilor și asupra fondului de vegetație forestieră, etc.

După cum rezultă din această analiză, cetățenii și organizațiile legal constituite au sesizat Consiliului Județean Vâlcea, atât probleme care au intrat în sfera de competență a instituției, cât și probleme care au excedat competențelor și atribuțiilor legale de soluționare. În ceea ce privește Consiliul Județean s-a dispus celor patru direcții din cadrul aparatului de specialitate analizarea, cercetarea la fața locului, după caz, a tuturor aspectelor sesizate și urmărirea formulării răspunsurilor către petiționari în termenul legal. Petițiile greșit îndreptate au fost înaintate instituțiilor abilitate prin Lege să le soluționeze.

Petițiile anonime sau cele care nu au avut suficiente date de identificare a petiționarilor, în număr de 10, au fost clasate.

Marian Dumitru, consilier județean PER