P Politică

Flash: Lucian Constantinescu PER Brezoi. Sinteza activității în Consiliul Local al U.A.T Brezoi

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Lucian Constantinescu este consilier în cadrul C.L Brezoi și președintele organizației locale a Partidului Ecologist Român Brezoi. În flash - interviul acordat pentru Cozia-Info a răspuns la câteva întrebări legate de activitatea politică și deciziile importante adoptate în Brezoi, în ultima perioadă.

Cozia-Info: Din punct de vedere politic, ce evenimente s-au desfășurat la Brezoi? A venit vreo delegație, a venit vreun lider politic în zonă?

Până în momentul de față, din punct de vedere politic, nu a existat niciun eveniment la care să fi participat vreun lider din partea vreunui partid politic. Dacă au existat ceva întâlniri, noi nu am fost informați de acest aspect.

 

Cozia-Info: In cadrul PER Brezoi au existat intalniri?

Inaintea fiecarei ședințe de consiliu, împreuna cu ceilalti doi colegi ai mei dl.Ing. Constantin Atanasescu si dl.Ec. Dragoș Gogoașă, ne întâlnim în ședinte de lucru, în care discutăm proiectele supuse la vot, pentru a putea lua cele mai bune decizii.

Legat de PER Brezoi, la începutul lunii iulie, avem programată o ședință la care vor participa și reprezentanți ai PER Vâlcea. În cadrul ședinței vom discuta principalele probleme ale Orașului Brezoi precum și proiecte de viitor, ce vor fi propuse spre adoptare în consiliul local.

 

Cozia-Info: La ultimele ședințe ale CL Brezoi care au fost proiectele de hotărâri discutate și adoptate?

În ședințele de consiliu local din ultimele două luni, au fost discutate și adoptate mai multe proiecte de hotărâri.

La sfârșitul lunii aprilie, a fost aprobat bugetul general de venituri și cheltuieli al Orașului Brezoi pe anul 2021, care cuprinde mai multe investiții în oraș, printre care amintesc: reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și repararea acoperisurilor acestora (lucrări care deja au început, la blocul M8, unde a fost amenajată anterior o parcare), finalizarea lucrărilor de reabilitare ale căminelor culturale din Călinești și Păscoaia, lucrări de decolmatare a rigolelor si podețelor, precum și curățirea drumurilor și străzilor, ca urmare a indundațiilor produse, reabilitare și modernizare parcuri, precum și alte lucrări.

În cadrul proiectului privind bugetul general de venituri și cheltuieli, am venit personal cu un amendament legat de reabilitarea sălii de sport din Orașul Brezoi, care, în momentul de față, este singura construcție din oraș în care se pot organiza evenimente sportive, culturale, artistice, etc.. Această construcție prezintă mai multe deficiențe, cele mai importante dintre acestea fiind: acoperișul deteriorat care favorizează scurgeri de apă în interiorul sălii, sistemul de încălzire care nu funcționează, zona vestiarelor și a grupurilor sanitare sunt deteriorate. Amendamentul a fost votat de toti consilierii. În urma realizării acestui proiect, beneficiarii vor fi: elevii din Orașul Brezoi, care participă la orele de educație fizică și sport, tinerii care practică diferite sporturi (ex. Fotbal, Baschet, Volei, Handbal, Karate), persoanele adulte care doresc să efectueze activitate fizică în această sală de sport. (ex. Zumba), alte categorii de persoane (sportivi, turiști, etc), care vor putea folosi sala de sport pe toată perioada anului.

De asemenea, în cadrul aceleași ședințe, a fost aprobat proiectul privind cuantumul și numărul de burse școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Brezoi. Se vor acorda 135 burse de merit, 32 burse de studiu, 152 burse sociale.

In sedința din luna mai, a fost aprobat proiectul privind achiziționarea unui utilaj pentru dezăpezire si curațenie stradală, ce poate fi utilizat pe toată perioada anului.

 

Cozia-Info: Cum se situează PER Brezoi față de proiectele prezentate de executiv. Ar fi ceva de menționat?

Până acum, proiectele propuse si prezentate de către executiv au fost în interesul orașului  și al cetățenilor. Au existat discuții legate de proiectele lucrărilor aflate deja în lucru. Colegul meu, domnul ing. Constantin Atanasescu, a constatat faptul că în cadrul proiectului pistei de biciclete, tuburile de preluare a apei au diametrul de 400 mm, considerând, că în unele zone, este insuficient pentru a prelua debitele de apă de pe versanți. De asemenea, tot dumnealui, a menționat faptul că au fost aduse prea multe modificări la proiectul privind reabilitarea casei de cultură din oraș, proiect ce se realizează prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A..

 

Cozia-Info: Alte informații?

În luna aprilie, Primăria Brezoi a început o amplă campanie de adunare a gunoaielor de pe marginea râului Lotru. Deși se fac eforturi pentru ecologizarea Orașului, anumite persoane continuă să arunce gunoiul în mediu înconjurător. În cadrul ședinței de consiliu local din luna aprilie am adus în discuție și problema gunoaielor din zona Valea lui Stan. Vreau să vă spun că 99% din locuitorii din zona respectivă nu au încheiat contract cu firma de salubritate. Am propus domnului Primar și Consilierilor Locali să mergem în zona respectivă pentru a-i convinge pe locuitori să încheie contracte cu firma de salubritate și să nu mai arunce gunoaiele peste tot. De asemenea am propus să fie amplasate mai multe containere de colectare a deșeurilor.