P Publicistica

dr. Gh. Mămularu ne spune: Cum a luat naștere localitatea Călimănești?

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

La „geneza” acesteia se pot admite trei ipoteze:

  1. Obștea sătească care a fost o formă de organizare specifică, perioade de trecere de la comuna primitivă la societățile împărțite în clase sociale (sclavagiști, feudaliști) s-a constatat că încă din secolul IV î.e.n. au existat așezări dacice în partea de nord a Călimăneștiului, iar în secolul I î.e.n. și secolul I e.n. au ajuns la apogeu. De-a lungul celor 165 de ani de ocupație romană pe teritoriul Daciei au existat obști sătești. Aceste forme de organizare au continuat să existe alături de orânduirea și organizarea impusă de puterea romană. Și probabil în fruntea acestei obști din localitatea noastră să fi fost un șef care se numea Căliman din care a provenit și numele de Călimănești.
  2. Procesul de romanizare a început chiar din anul proclamării Daciei ca provincie romană. Romanizarea s-a făcut atât la orașe cât și la sate. Venea câte un colonist de la oraș la sat și organiza o așezare. Așa probabil s-a întâmplat și cu localitatea noastră, că un astfel de „colonist roman” a venit și pe meleagurile noastre și a făcut o așezare, o „ville” cum se numea atunci. Împrejurul ei s-au ridicat cu timpul și alte așezări ale colegilor și prietenilor săi și „ville” ajunge un adevărat „vicus” (sat) sau „pagus” care purta de cele mai multe ori numele întemeietorului. Probabil că la noi întemeietorul să se fi numit Căliman, de unde și numele localității Călimănești.
  3. Existența unei canabae. Aceasta era o așezare civilă dezvoltată în imediata apropiere a castrului și în strânsă dependență de acesta. Ea era locuită de romani, negustori și meșteșugari. În partea de nord a Călimăneștiului, în anii 137-138, pe vremea împăratului Hadrian (117-138) au fost construite castrul și termele de la Arutela. În jurul castrului a existat o așezare, o astfel de canabae, și în care au locuit veteranii de la acest castru, negustori și meșteșugari. Și probabil că această canabae a fost „nucleul” din care s-a dezvoltat așezarea care mai târziu s-a numit Călimănești.

În concluzie putem admite că toate cele trei ipoteze menționate mai sus au contribuit la „geneza” localității noastre.