P Publicistica

Călimănești și oamenii săi. Prof. Constantin Geantă – 54 de ani

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Printre prestigioasele cadre didactice ale orașului Călimănești se află și distinsul profesor Constantin Geantă. S-a născut la 15 ianuarie 1964 în orașul Călimănești, județul Vâlcea. Părinții Ion Geantă și Lavinia Geantă (născută Colbăreanu) s-au remarcat în localitate ca gospodari, harnici și onești. Au doi copii: un băiat Constantin (Cristi) și o fată Elena, cărora le-a dat o aleasă educație.

Constantin Geantă a făcut școala primară în orașul natal în perioada 1970-1978, după care a urmat cursurile Liceului economic și drept administrativ din Călimănești între anii 1978-1982. A fost un elev sârguincios și s-a aflat printre cei fruntași și premianți. Încă de pe băncile școlii primare și liceale a prins gustul lecturii și în special pentru istorie și literatură. După terminarea liceului a urmat cursurile Facultății de Istorie-Filosofie de la Universitatea din București între anii1985-1990. În anul următor 1991 și-a susținut examenul de stat la care a prezentat lucrarea  „Valoarea și însemnătatea filozofiei lui Vasile Conta”  la care a avut ca îndrumător științific pe domnul prof. univ. dr. Gh. Al. Cazacu. Această lucrare de licență a fost apreciată cu elogii de comisia de examinare.

După terminarea facultății C. Geantă a făcut masteratul în Managementul Educațional în cadrul Facultății de Asistență Socială și Psihologică a Universității „Petre Andrei” din Iași între anii 2007-2009.

După terminarea studiilor universitare a început activitatea didactică. Mai întâi ca profesor de istorie suplinitor la școlile generale de la Șerbănești și Jiblea Veche în anul școlar 1989-1990; apoi în Șerbănești și Călimănești în 1990-1991. Din anul 1991 a devenit profesor titular și a lucrat în localitățile: Șerbănești, Berislăvești, Sălătrucel, Jiblea Veche, Călimănești și Gura Văii. A fost director de Școală la Șerbănești 1991-1993. În calitate de cadru didactic prof. Geantă s-a preocupat permanent pentru pregătirea sa profesională. În acest scop domnia sa în anul 1994 și-a dat definitivatul la Universiatea din București. A dat Gradul II tot la București în 2002, iar în 2007 a dat și Gradul I la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Prof. C. Geantă s-a căsătorit cu o consăteană, Elena Manda din Păușa, cu care a avut un băiat. În urma unei îmbolnăviri micuțul a murit la o vârstă fragedă. Decesul a pricinuit părinților și bunicilor o mare durere sufletească.

Prof. C. Geantă este un om de cultură. Are o frumoasă și bogată bibliotecă în care se găsesc valoroase cărți de știință, de literatură românească și universală. Are certe preocupări pentru literatură și publicistică. A fost președintele Cenaclului literar „A.E. Baconsky” din Călimănești 1991-1994, membru la Liga Scriitorilor din România din Cluj, filiala Rm. Vâlcea, membru la Societatea Culturală „Anton Pann” din Rm. Vâlcea etc. A debutat în anul 2001 cu poezia „Marea uitare” în revista „Povestea vorbei”, anul III, nr.1-2 (8-9). A publicat în reviste și ziare peste 250 de articole. A tipărit următoarele cărți: Imnuri barbare (2008), Iubirea mea din veșnicie (2008), Puterea cuvântului (2008), Zei și nisipuri (2009), Parabolele neantului (2009), Poemele uitării (2011).

Pentru prodigioasa sa activitate a fost onorat cu numeroase premii, diplome de merit și diplome de excelență.